Julkaistu: 13.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut MMM

Vesi.fi – vesitiedon lähde

Suomen ympäristökeskus rakentaa parhaillaan kansalaisille suunnattua vesi.fi-verkkopalvelua yhdessä Ilmatieteenlaitoksen ja ELY-keskusten kanssa. Projekti on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa vesitaloustiedon tuottamisen ja jakamisen kehittämishanketta VESPAa.

Tavoitteenamme on luoda luonnonvara-alan toimijoiden yhteinen kanava ajankohtaiselle vesitiedolle. Yhteisiä tavoitteita laadukkaalle verkkopalvelulle ovat luotettavuus, ajantasaisuus, avoimuus, jatkuvuus, toimivuus, yhteensopivuus ja yhtenäisyys.

Vesi.fi:ssä mukana olevan vesitilannepalvelun asiakkaita on paljon. Vesitilanteen verkkopalvelun onnistumiselle tärkeää on erilaisten asiakkaiden tietotarpeiden tunnistaminen ja tietotarpeisiin vastaaminen. Tärkeää on myös palvelun selkeys ja ymmärrettävyys.

Taustatyötä verkkopalvelun kehittämiseksi on tehty tehotyöpajojen, haastattelujen ja kyselyiden avulla yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Tietotarpeiden tunnistamisessa isona apuna on lisäksi ollut valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus, joka vastaa vesi.fi:ssä asiakkaiden kysymyksiin.

Verkkopalvelua on kehitetty vaiheittain tuomalla palveluun uusia sisältökokonaisuuksia. Tämän jälkeen sisältöjä on testattu ja parannettu saadun palautteen perusteella. Nyt ollaan siinä vaiheessa, että suomenkielinen osio on valmis lanseerattavaksi alkuvuonna 2020 ja ruotsinkielinen osio alustavasti huhtikuussa 2020. Sitä ennen tehdään vielä yksi kehittämiskierros.

Nyt käynnistyvän kehittämiskierroksen aikana palvelua testaavat eri ikäluokkia edustavat kansalaiset. Ensimmäisenä testaustehtävän otti vastaan juniorien ryhmä, Iittalan yhtenäiskoulun 5A-luokka. Testaajiksi ovat lupautuneet myös Mukanetti ry:n ATK-Seniorit. Suuri kiitos molemmille ryhmille panoksestanne sivuston kehittämiseksi!

Tavoitteemme on toteuttaa jälleen kerran varsin kattava testauskierros. Vesi.fi-verkkopalvelun ”Ahti” rantautuu näillä hetkillä myös Facebookiin ja innostaa ihmisiä testaamaan palvelua. ”Testaa sujuuko palvelujemme käyttö kuin vettä vaan”. Toivomme runsasta osanottoa ja paljon palautetta palvelun kehittämiseksi!

Vesitietopalvelun kehittäminen on erittäin mielenkiintoista. Projekti on ollut poikkeuksellinen siinä mielessä, että valmiiden ratkaisujen tuottamisen sijaan olemme uskaltaneet tehdä luonnoksia ja oppia saamastamme palautteesta. Kiitoksia siis kaikille projektiin jo tähän mennessä osallistuneille verkkopalvelun kehittäjille!

Merja Suomalainen
Vesitalousasiantuntija
Maa- ja metsätalousministeriö

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

Julkaistu: 13.12.2019