Julkaistu: 2.7.2020

Vesi.fi saa kehuja helppokäyttöisyydestä

Vesi.fi-palvelusta on tehty helppokäyttöisyyden arviointi. Kehitysvammaliiton tekemässä arvioinnissa oltiin tyytyväisiä sivuston selkeyteen ja käytön sujuvuuteen. Helppokäyttöisyys palvelee kaikkia käyttäjiä, ei vain erityisryhmiä.

Vesi.fi-palvelua on alusta alkaen kehitetty sillä ajatuksella, että kaikkien olisi helppo käyttää sivustoa. Näin toteaa projektipäällikkö Seija Rantonen, joka vastaa hankkeesta Suomen ympäristökeskuksessa (Syke):

– Pidämme tärkeänä, että verkkosivut ovat helppokäyttöisiä ja että kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus käyttää niitä. Vesi.fi-hankkeessa nämä tavoitteet on otettu erityisen vakavasti, ja asiaan on panostettu paljon. Nyt tehty arviointi osoittaa, että olemme onnistuneet. Parannettavaa löytyi myös.

Arvioinnin tekivät suunnittelija Raisa Rintamäki ja graafinen suunnittelija Päivi Honkonen Kehitysvammaliitosta. He työskentelevät liiton Papunet-verkkopalvelun parissa, Rintamäki myös Selkokeskuksessa. Yksi osa Papunetin ja Selkokeskuksen työtä on edistää verkkopalvelujen saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä sekä selkokielisyyttä.

Mitä saavutettavuus tarkoittaa?

Saavutettavuus tarkoittaa, että mahdollisimman moni pystyy käyttämään verkkopalvelua, vaikka hänellä olisi toimintarajoitteita: motorisia rajoitteita, näkö- tai kuulovamma, kehitysvamma tai vaikkapa lieviäkin oppimis- tai kielivaikeuksia.

– On arvioitu, että Suomessa asuu yli miljoona ihmistä, jolla on jokin toimintarajoite, Rintamäki toteaa. – Jokainen meistä saattaa myös joskus kuulua tähän ryhmään, viimeistään kun ikäännymme.

– Hyvä saavutettavuus palvelee tosiasiassa myös normikäyttäjiä. Kun sivusto on selkeä, siitä löytää nopeasti oleellisen tiedon, vaikka olisi kiireinen tai stressaantunut, Rintamäki jatkaa.

Saavutettavuuteen kuuluu, että verkkosivustot on toteutettu teknisesti tietyllä tavalla, ja niitä voi käyttää myös erilaisilla apuvälineillä. Tätä edellytetään nykyisin kaikilta julkisilta palveluilta. Sitä säätelee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka on ollut voimassa runsaan vuoden.

– Laki määrittää minimitason, mutta parempaan kannattaa pyrkiä: hyvään saavutettavuuteen kuuluu myös, että käyttäjä löytää olennaisen tiedon helposti ja että esimerkiksi tekstit ovat helppolukuisia ja napakoita, Rintamäki vinkkaa.

Arviointiraportissa on sekä kiitosta että parannusehdotuksia

Vesi.fi -palvelu saa arviointiraportissa kiitosta muun muassa siitä, että palvelussa on kiinnitetty huomiota vaikeiden erityisalan termien selittämiseen. Äskettäin avautunutta sanastoa kehutaan erittäin hyväksi ja onnistuneeksi.

”Vesi.fi on kokonaisuutena erittäin selkeä, ymmärrettävä ja hyvin suunniteltu verkkopalvelu”, raportissa todetaan. ”Suunnittelussa ja toteutuksessa on onnistuttu huomioimaan erilaiset käyttäjät ja tekemään palvelusta heille monin tavoin helppokäyttöinen.”

Raisa Rintamäki pitää siitä, että Vesi.fi-palvelu on samaan aikaan sekä moderni että noudattaa hyvällä tavalla tuttua toimintalogiikkaa. Testauksessa tuli ilmi pientä parannettavaa, mutta Rintamäki ei mielellään nosta esiin yksittäisiä viilaustarpeita:

– Helppokäyttöisyys rakentuu monesta osasta, ja tärkeintä on, että kokonaisuus toimii, hän toteaa. – Pientä korjattavaa löytyy aina, niin tästäkin.

Seija Rantonen on kiitollinen saaduista parannusehdotuksista ja kertoo, että niitä on jo ryhdytty toteuttamaan.

– Palvelua parannetaan koko ajan, ja tämä arviointi antaa siihen hyvät eväät. Myös käyttäjiltä on saatu matkan varrella paljon vinkkejä, Rantonen kertoo. – Palvelusta ollaan lisäksi tekemässä ruotsinkielistä versiota; sen karttapalvelu-osuus on jo julkaistu. Tämäkin on osa saavutettavuutta.

Mobiilikäyttö vaatii sivustolta erityistä selkeyttä

Yksi asia, josta sekä Rintamäki että Rantonen puhuvat, on mobiilikäytön iso merkitys. Rantonen kertoo, että neljä viidesosaa Vesi.fi:n tämän kesän käyttäjistä on käyttänyt sivustoa mobiililaitteilla. Rintamäki puolestaan huomauttaa, että myös monet erityisryhmät käyttävät paljon mobiililaitteita: – Samassa veneessä ollaan kaikki.

Mobiilikäyttö vaatii palvelulta erityistä selkeyttä. Jos sivulla on paljon erilaisia elementtejä ja valikkoja, siitä tulee pienellä näytöllä sekava. Vesi.fi on ilmeisesti onnistunut välttämään tämän sudenkuopan, koska mobiilikäyttö on niin suosittua.

Mobiilikäyttäjälle on myös tärkeää, että tekstit ovat tarpeeksi lyhyitä. Rantosen mielestä verkkopalveluissa yritetään liian usein kertoa kaikki asiat. Rintamäki on samaa mieltä:

– Hyvällä verkkosivustolla on hallittu määrä informaatiota, olipa se kuvallista tai sanallista. Tämä on myös selkokielen keskeinen kriteeri. Kirjoittajan kannattaa miettiä, mikä on lukijan näkökulmasta olennainen tieto ja jättää sivupolut vähemmälle.

Verkkopalvelut kehittyvät parempaan suuntaan

Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys alkavat saada Suomessa yhä enemmän jalansijaa verkkopalveluiden kehittämisessä. Vesi.fi on tässä edelläkävijöitä, kuten nyt tehty arviointi osoittaa.

– On hienoa, että vesi.fi:ssä on kiinnitetty huomiota myös palvelun helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen, Rintamäki kehuu. – Vesi.fi osoittaa, kuinka hyödyllistä on, kun palvelun kehittämiseen otetaan mukaan myös käyttäjät ja eri alojen asiantuntijat.

KUVA: Raisa Rintamäki, suunnittelija, KVA