Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyö etenee

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämistarpeet on tunnistettu. Jatkossa korostuvat kokonaisuuden hallinta, suunnitelmallisuus ja yhteistyö. Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille päivitettävässä ja vuoteen 2030 ulottuvassa haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyössä on tunnistettu yhteensä yksitoista eritasoista kehittämistarvetta. Kehittämistarpeet on tunnistettu haja-asutuksen nykytilaa ja ennusteita arvioimalla sekä tehdyillä asiantuntijahaastatteluilla ja vesiyhtymäkyselyllä sekä strategiatyön ohjausryhmän palautteen perusteella. Keskeisimpinä kehittämistarpeina on tunnistettu vesihuollon arvostuksen lisäämistä […]

Lue lisää