Julkaistu: 4.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut THL

Suomalainen talousvesi täyttää laatuvaatimukset lähes 100-prosenttisesti

Alkuperäinen julkaisu THL:n verkkosivuilla 15.12.

Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore raportti. Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen.

Terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla ja pääosin yksittäisissä vesinäytteissä. Talousveden laatua parannettiin vaatimusten edellyttämälle tasolle esimerkiksi ottamalla saastunut raakavesikaivo pois käytöstä. Osa laadun poikkeamista johtui kiinteistöjen vesilaitteistoista.

”Talousveden laatu voi muuttua kiinteistön vesilaitteistossa, jos esimerkiksi vettä ei käytetä pitkään aikaan. Tällöin on hyvä valuttaa vettä hiukan pois ennen kuin ottaa sitä käyttöönsä. Näin kiinteistön putkistossa ja hanaosassa seisonut talousvesi vaihtuu tuoreeseen ja hyvälaatuiseen”, toteaa THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus.

Myös talousveden käyttökelpoisuudelle asetetut laadun tavoitteet täyttyivät hyvin. Näitä laatutavoitteita ei ole asetettu terveydellisin perustein, eikä niiden poikkeamasta aiheudu veden käyttäjälle terveydellistä haittaa. Eniten poikkeamia aiheuttivat suuri rauta- tai mangaanipitoisuus, poikkeava mikrobien määrä tai koliformiset bakteerit.

Myös talousveden käyttökelpoisuutta parannettiin eri tavoin, kuten huoltamalla ja puhdistamalla vesisäiliöitä ja huuhtelemalla vesijohtoverkostoja. Talousveden laadun parantamiseksi toteutettujen toimien vaikutuksia seurattiin lisänäytteenottojen ja -tutkimusten avulla.

THL:n Talousvesiraportin tulokset perustuvat kuntien terveydensuojeluviranomaisten talousvesivalvontaan vuonna 2021. Valvonnan yhteydessä talousveden laatua tutkittiin 147 suurimmalla vedenjakelualueella yhteensä noin 114 000 tutkimuksella. Vedenjakelualueilla on runsas 4,6 miljoonaa veden käyttäjää.

Viranomaisvalvonta perustuu riskinarviointiin

Talousveden viranomaisvalvonta ja vesilaitosten omavalvonta perustuvat riskinarviointiin. Vuonna 2021 kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä talousveden tuotantoketjun riskinarviointi oli tehty 127 suurella vedenjakelualueella. Se käsittää noin 86 prosenttia kaikista suurista vedenjakelualueista.

Riskinarviointi koskee talousveden koko tuotantoketjua raakaveden muodostumisalueelta veden puhdistuksen ja vesijohtoverkoston kautta kiinteistöön ja käyttäjän hanaan. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan talousveden laatua uhkaavat tekijät ja poistamaan tai minimoimaan niistä aiheutuvat riskit.

Outi Zacheus 
erikoissuunnittelija
THL
p. 029 524 6374
etunimi.sukunimi@thl.fi