Julkaistu: 11.4.2022

Kevättulva käynnissä Uudellamaalla

Loppuviikon sateet ja lämmin sää ovat sulattaneet lumipeitettä, ja Uudenmaan jokien virtaamat ovat kääntyneet selvään nousuun. Tulvavesi on noussut paikoin alavimmille pelloille ja teille. Lähipäivien sääolot – etenkin mahdolliset sateet ja yölämpötila – vaikuttavat tulvan suuruuteen ja huipun ajankohtaan.

Lumipeite on huvennut erityisesti rannikon tuntumassa ja kaupunkialueilla jo lähes olemattomiin, mutta sisämaassa lunta on edelleen paikoin runsaasti. Vaikka lumikerros ei olisikaan paksu, se sisältää runsaasti vettä. Kun maaston painanteet ja ojat ovat jo täynnä, johtuvat sulamisesta kertyvät vedet nyt suoraan puroihin ja jokiin.

Maanantaina aamupäivällä virtaama oli Nummenjoen Pirkkulassa 15,5 m3/s (havaintojakson keskimääräinen tulva 19,4 m3/s), Vantaanjoen Myllymäessä 62 m3/s (89 m3/s), Porvoonjoen Vakkolassa 53 m3/s (80 m3/s) ja Koskenkylänjoen Niinikoskella 33 m3/s (40 m3/s). Loviisanjoella virtaama on noussut jo keskimääräisen kevättulvan tasolle 6 m3/s.

Pääsiäisviikolla päivälämpötila voi nousta lähemmäs kymmentä astetta, mutta öistä ennustetaan ainakin alkuviikolla viileitä. Torstaille ja perjantaille ennustetaan vesisateita. Lumien sulamisen odotetaan jatkuvan ja jokivesistöjen tulvahuippujen ennustetaan ajoittuvan pääsiäisen molemmin puolin siten, että suuremmilla ja runsasjärvisemmillä vesistöalueilla huippu saavutetaan hieman myöhemmin. Tulvavirtaamien ennakoidaan olevan pääosin hieman keskimääräistä kevättulvaa suurempia.

Jokien jäät ovat pääosin jo sulaneet tai sulavat paikoilleen. Liikkeelle lähtevät jäät ovat kuitenkin heikentyneet huomattavasti, joten jääpatoriski on vähäinen.

Säännöstelyjen järvien vedenkorkeudet ovat noususuunnassa. Lohjanjärvellä ja Hiidenvedellä ollaan lähellä ajankohdan keskimääräisiä arvoja ja tulvahuipun odotetaan saavutettavan toukokuun alkupuoliskolla. Lohjanjärven vedenpinta nousee nykytasosta vielä n. 50 cm ja Hiidenvesi 60-70 cm. Tuusulanjärvellä vedenkorkeuden ennustetaan olevan korkeimmillaan jo huhtikuun puolivälin jälkeen. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven ennakoidaan nousevan keskimääräistä kevättulvaa korkeammalle tasolle vappuun mennessä.

Tiestön tulvakohteet tarkkailussa

Tiestön tulvakohteita kartoitetaan jatkuvasti ELY-keskuksen urakanvalvojien ja hoitourakoitsijoiden toimesta. Tällä hetkellä Uudenmaan ELY-keskuksen tiestöllä tulvavesien vuoksi on suljettu maantie 1672 Orimattilassa. Maantie 13553 Jokioisilla on seurannassa ja sen sulkeminen on mahdollisesti ajankohtaista lähipäivien aikana.

Kulunut talvi on ollut pitkä ja runsasluminen Etelä-Suomessa, joka osaltaan vaikuttaa siihen, että tiestölle sulavaa vettä on paljon. Ns. vakiotulvapaikat ovat tienpitäjällä hyvin tiedossa, mutta myös uusia kohteita ilmestyy silloin tällöin.

Lisätietoja vesitilanteesta:

Uudenmaan ELY-keskus, Johtava vesitalousasiantuntija, Kari Rantakokko, kari.rantakokko(a)ely-keskus.fi, p.040.532 8793
Uudenmaan ELY-keskus, Suunnitteluinsinööri, Olli Jaakonaho, olli.jaakonaho(a)ely-keskus.fi, p. 0295 021 398

Lisätietoja tiestön ja liikenteen häiriöistä:

Uudenmaan ELY-keskus, Kunnossapitovastaava, Henri Aaltonen, henri.aaltonen(a)ely-keskus.fi, p. 0295 020 934