Maa- ja metsätalouden vesistöviisaus -webinaari 2.

11
touko
2023
Tapahtuma-aika: 11.5.2023 klo 14:00 - 15:30
Esityskielet: suomi
Järjestäjä: Luonnonvarakeskus

Vesistöviisautta sekä maa- että metsätaloudessa voidaan edistää poliittisin ohjauskeinoin ja kannustimin. Miten näitä keinoja tulisi kehittää? Miten voitaisiin edistää kansainvälistä vesistöviisautta?