Hiili vesistöissä ja ilmastoviisas maankäyttö -webinaarisarjan osa 3: Maankäytön ja ilmastomuutoksen vaikutukset metsien ja vesien hiilivirtoihin: PREBAS- ja VEMALA-mallitarkastelujen tuloksia

17
marras
2023
Tapahtuma-aika: 17.11.2023 klo 13:00 - 14:00
Esityskielet: suomi, englanti
Järjestäjä: Suomen ympäristökeskus

Maankäytön ja ilmastomuutoksen vaikutukset metsien ja vesien hiilivirtoihin: PREBAS- ja VEMALA-mallitarkastelujen tuloksia (Virpi Junttila & Inese Huttunen, Suomen ympäristökeskus (Osittain englanniksi / Partly in English)

Tässä webinaarissa kerromme, kuinka metsien kasvua ja hiilitasetta kuvaava PREBAS-malli on kytketty vesistöjen hiilitasetta kuvaavaan VEMALA TOC-malliin. Tarkastelemme yhteenkytkettyjen mallien avulla muutoksia metsien hiilitaseissa ja vesistöjen hiilikuormituksessa erilaisissa ilmastonmuutoksen, metsien hakkuiden ja turvemaiden käsittelyn skenaarioissa Kiuruveden valuma-alueella.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset