Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Toby-Laihela ås avrinningsområde

Översvämningsgruppen för Toby-Laihela å har som uppgift att hantera de utredningar som gjorts gällande planen för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela å, ställa upp mål för dess hantering och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela å. Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppen ska ordna tillräcklig växelverkan under planeringen med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i området med betydande översvämningsrisk i Toby-Laihela å.

Översvämningsgruppernas syfte:

  • Organisering av myndighetssamarbetet och koppling av intressenter till planeringen
  • Samordna åsikter och skapa en gemensam vision
  • Utbyte av sakkunskap

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppens sammansättning för Toby-Laihela ås avrinningsområde

Period II, 2019-2022

Som ordförande för översvämningsgruppen fungerar en representant för NTM-centralen i Södra Österbotten. Översvämningsgruppens sekreterare utses vid översvämningsgruppens inledande möte. Ordförandens och sekreterarens mandatperiod är densamma som översvämningsgruppens mandatperiod. 

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett följande aktörer till översvämningsgruppen och varje aktör har utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen. 

OrganisationMedlemSuppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten (ordförande)Kim Klemola Suvi Saarniaho-Uitto 
NTM-centralen i Södra Österbotten (ansvarsområde trafik)Tanja Västi 
Österbottens förbundChristine Bonn Pirjo Niemi 
NTM-centralen i ÖsterbottenJuha Tuorila Frank Norrén 
Laihela kommunAnna Annila Jari Mansikka-aho 
Korsholms kommunKim Ehrs Mats Lall 
Vasa stadAntti Ruokonen Vesa Lehtinen 
Österbottens räddningsverkKrister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari 

 

I översvämningsgruppen för Toby-Laihela ås finns dessutom följande ordinarie sakkunnigmedlemmar:

OrganisationMedlemSuppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten (sekreterare)Erika Raitalampi 
FinaviaTuija Hänninen Kirsi Pitkäranta 
TrafikledsverketN. N.  
Skifteslaget Helsingby – Karkmo – Toby (en representant)Bjarne Mara  Jens Fochsell 
MTK Södra Österbotten Hannu Uitto Yrjö Ojaniemi