Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde

Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde ska hantera de utredningar som gjorts gällande planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde, ställa upp mål för dess hantering och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde. Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppen ska ordna tillräcklig växelverkan under planeringen med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i området med betydande översvämningsrisk i Lovisa kustområde.

Översvämningsgruppernas syfte:

  • Organisering av myndighetssamarbetet och koppling av intressenter till planeringen
  • Samordna åsikter och skapa en gemensam vision
  • Utbyte av sakkunskap

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppens sammansättning för Lovisa kustområde

Period II, 2019-2022

Representanter för Nylands förbund har fungerat som ordförande och sekreterare i översvämningsgruppen. Ordförandens och sekreterarens mandatperiod är densamma som översvämningsgruppens mandatperiod.

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett följande aktörer till översvämningsgruppen och varje aktör har utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen. Dessutom har ordinarie sakkunniga inbjudits att delta i översvämningsgruppens arbete. Översvämningsgruppen för Lovisa kustområde har under planeringsperioden haft följande sammansättning:

OrganisationMedlemSuppleant
Nylands förbundKaarina Rautio (ordförande)Tanja Lamminmäki (sekreterare) 
NTM-centralen i NylandKari Rantakokko (vice ordförande)Olli Jaakonaho
Lovisa stadMarkus LindroosSuvi Peltola
Västra Nylands räddningsverkJari TähtinenReijo Houni

 

Dessutom har översvämningsgruppen för Lovisa ordinarie sakkunnigmedlemmar:

OrganisationMedlem
Fortum AbpAri-Pekka Kirkinen
Fortum AbpJoni Niiranen (suppleant)
Strålsäkerhetscentralen STUKMarko Marjamäki
Strålsäkerhetscentralen STUKThomas Lehtomäki (suppleant)