Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Kyro älvs avrinningsområde

Översvämningsgruppen för Kyro älv har som uppgift att hantera de utredningar som gjorts gällande planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv, ställa upp mål för dess hantering och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älv. Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppen ska ordna tillräcklig växelverkan under planeringen med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i området med betydande översvämningsrisk i Kyro älv.

Översvämningsgruppernas syfte:

  • Organisering av myndighetssamarbetet och koppling av intressenter till planeringen
  • Samordna åsikter och skapa en gemensam vision
  • Utbyte av sakkunskap

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppens sammansättning i Kyro älvs avrinningsområde

Period II, 2019-2022

Som ordförande för översvämningsgruppen fungerar en representant för NTM-centralen i Södra Österbotten. Översvämningsgruppens sekreterare utses vid översvämningsgruppens inledande möte. Ordförandens och sekreterarens mandatperiod är densamma som översvämningsgruppens mandatperiod.

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett följande aktörer till översvämningsgruppen och varje aktör har utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen.

OrganisationMedlemSuppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten (ordförande)Karoliina Laakkonen-PöntysLiisa Maria Rautio
NTM-centralen i Södra ÖsterbottenSari Yli-Mannila Juhani Huhtamäki 
Södra Österbottens förbundTimo LaksoMari Väänänen
Österbottens förbundChristine Bonn Pirjo Niemi
NTM-centralen i Egentliga FinlandMika Sivil Markus Leppikorpi 
NTM-centralen i ÖsterbottenFrank Norrén Juha Tuorila 
Ilmola kommunSari Paananen sij. Tiina Penttilä Markku Rinta 
Storkyro kommunAntti Lammi Jaakko Pukkinen 
Kauhajoki stadHarri Virtanen Eetu Myllyniemi 
Kurikka stadN. N. N. N. 
Korsholms kommunKim Ehrs Mats Lall 
Vasa stadAntti Ruokonen Vesa Lehtinen 
Seinäjoki stadJyrki Kuusinen Keijo Kaistila 
Södra Österbottens räddningsverkKari Pajuluoma Keijo Kangastie 
Österbottens räddningsverkKrister Fogelberg Ari Rinta-Jaskari 

 

I översvämningsgruppen för Kyro älv finns dessutom följande ordinarie sakkunnigmedlemmar:

OrganisationMedlemSuppleant
NTM-centralen i Södra Österbotten (sekreterare)Suvi Saarniaho-Uitto / Erika Raitalampi 
Vasa VattenTommi Sundberg 
Seinäjoki Energi, Vasa Energi och Koskienergia (en gemensam representant)Kari Roos / Seinäjoki EnergiTapio Ollilla / Koskienergia 
Skifteslaget och invallningsföretag i i Kyro älvs nedre lopp (en representant)Fredrik Hagberg Mikael Bergfors 
MTK Södra ÖsterbottenYrjö Ojaniemi  Hanna Helander 
ÖSP Johanna Nyman Jan Flemming 
Invallningsbolag i Kyro älvs övre lopp Anssi Saunamäki / Heikki Tuurinkoski Antti Koski 
Skogscentralen Jouko Hautamäki Päivi Tiiva