Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde

Översvämningsgruppens uppgift är att hantera de utredningar som gjorts gällande planen för hantering av översvämningsrisker, ställa upp mål för dess hantering och godkänna förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde. Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppen ska ordna tillräcklig växelverkan i de olika skedena av beredning av riskhanteringsplan med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i området med betydande översvämningsrisk i Kymmene älvs nedre lopp.

Översvämningsgruppernas syfte:

  • Organisering av myndighetssamarbetet och koppling av intressenter till planeringen
  • Samordna åsikter och skapa en gemensam vision
  • Utbyte av sakkunskap

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppens sammansättning i Kymmene älvs avrinningsområde

Period II, 2019-2022

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett de aktörer som är representerade i översvämningsgrupperna samt gruppernas ordförande. De representerade aktörerna har själva utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen. Som ordförande för översvämningsgruppen för Kymmene älvs avrinningsområde fungerar en representant för NTM-centralen i Sydöstra Finland. Översvämningsgruppens medlemmar och suppleanter presenteras i tabellen:

OrganisationMedlemSuppleant
NTM-centralen i Sydöstra Finland  Leena Gunnar (ordförande) Visa Niittyniemi (vice ordförande)
NTM-centralen i Sydöstra FinlandJukka Höytämö (till 2020) 
NTM-centralen i Sydöstra FinlandTapio Tuukkanen 
Kymmenedalens förbundElina Ronkanen Anna-Riikka Karhunen 
Mellersta Finlands förbund  Olli Ristaniemi (till 2020) Reima Välivaara 
Päijänne-Tavastlands förbundRiitta Väänänen (till 2020), Kaisa Torri (2020-) Mirja Karila-Reponen (till 2020)  
NTM-centralen i Södra SavolaxVarpu Rajala Vesa Rautio (till 2020) 
NTM-centralen i TavastlandElina Mäkäläinen Reijo Seppälä (till 2020) , Milla Torkkel (2021-) 
NTM-centralen i Mellersta FinlandTimo Sokka Heikki Kurtti 
NTM-centralen i Norra Savolax Tuulikki MiettinenJukka Hassinen
NTM-centralen i NylandOlli JaakonahoKari Rantakokko
Kotka stadMatti Paavola (till 2020), Sara VilanderMarja Pelo
Kouvola stadMarko LuukkonenHannu Friman
Lovisa stadMarkus LindroosSuvi Peltola
Pyttis kommunEero Mikkelä (till 2020), Satu Kahila (2020-) Janne Kaulio 
Kymmenedalens räddningsverkTimo Kuossari Juhani Carlson