Översvämningsgrupper

Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde

Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde ska hantera utredningar som gjorts gällande planen för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde, ställa upp mål för dess hantering och godkänna förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde. Översvämningsgruppens uppgift är också att följa upp genomförandet av de åtgärder och mål som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker.

Översvämningsgruppen ska ordna tillräcklig växelverkan under planeringen med myndigheter, näringsidkare, mark- och vattenområdenas ägare, vattenanvändare och representanter för berörda organisationer i området med betydande översvämningsrisk i Helsingfors och Esbo kustområde.

Översvämningsgruppernas syfte:

  • Organisering av myndighetssamarbetet och koppling av intressenter till planeringen
  • Samordna åsikter och skapa en gemensam vision
  • Utbyte av sakkunskap

Bekanta dig med Planen för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde.

Översvämningsgruppen informerar

Översvämningsgruppens sammansättning för Helsingfors och Esbo kustområde

Period II, 2019-2022

Representanter för Nylands förbund har fungerat som ordförande och sekreterare i översvämningsgruppen. Ordförandens och sekreterarens mandatperiod är densamma som översvämningsgruppens mandatperiod.

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett följande aktörer till översvämningsgruppen och varje aktör har utsett sina representanter och suppleanter till översvämningsgruppen. Dessutom har ordinarie sakkunniga inbjudits att delta i översvämningsgruppens arbete. Översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde har under planeringsperioden haft följande sammansättning:

OrganisationMedlemSuppleant
Nylands förbundKaarina Rautio (ordförande)Tanja Lamminmäki (sekreterare) 
NTM-centralen i NylandKari Rantakokko (vice ordförande)Olli Jaakonaho
Helsingfors stadJouni KilpinenVille Hahkala
Esbo stadEsa RauhalaPaula Kuusisto-Hjort
Helsingfors räddningsverkSami Lindberg
Västra Nylands räddningsverkAntti LallukkaJuha Rajala

 

Dessutom har översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo ordinarie sakkunnigmedlemmar:

OrganisationMedlem
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRMLeena Sänkiaho
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRMMaaria Parry (suppleant)
Helsingfors stadReetta Kuronen
Helsingfors stadEija Kivilaakso