Tulvariskien alustavan arvioinnin tausta-asiakirjan testi

Karttojen testaus Laihianjoelta

Maankäyttö

Tässä esimerkissä on suodatettu Laihianjoki (41) webmapissa (kovakoodattu). Kartta zoomautuu parametrina annetun extentin mukaisesti (nämä laskettavissa vesistöalueaineiston perusteella ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu). Tavoitteena olisi saada kartta zoomautumaan kuitenkin parametrina annetun vesistöalueen tunnuksen perusteella. Vesistöalue tulisi myös suodattua (alla olevan mukaisesti) tai se pitäisi esittää korostettuna (highlight).

Maankäyttö, suodatus testi

Valitse suurennuslasista SYKE Hydrografia ja syötä valuma-alueen tunnus, esim. 41. Zoomautuminen ja korostuminen voisi toimia tämän mukaisesti, mutta en saanut toimimaan parametrina (ohje 1 ja ohje 2). Ponnahdusikkuna on myös turha.

View larger map

Kaavoitus

Tämä haastavin kartta. Maakuntakaavat ovat maakuntakohtaisia aineistoja, vaikka kuvaustekniikka onkin sama. Pitää todellakin miettiä mikä olisi järkevin toteutusratkaisu.

Tulvakartat

Tässä voisi esittää vesi.fi:n nykyisen tulvakartan (meri ja vesistö) ja lisäksi sitten tarjota linkin tulvakarttapalveluun.

Esiintyneen tulvan esittämisen testaus Lapväärtinjoen osalta

Esiintyneitä tulvia vesistöalueella 0…n kpl (tulisivat allekkain aikajärjestyksessä)

Tulvinut alue

Ajankohta

Tulvatyyppi

Tulvan kuvaus

ToistumisAika

Vahingollinen
seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle

Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen

Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toiminnan
keskeytyminen

Vahingollinen seuraus ympäristölle

Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle

Vahingollinen seuraus omaisuudelle

Lapväärtin-Isojoki

17.4.2023-22.4.2023 (tulvahuippu 19.4.2013)

Vesistötulva, jääpato

Huhtikuussa 2013 kylmä talvi, lumen suuret vesiarvot ja viivästynyt kevät saivat aikaan harvinaisen tulvan useilla Pohjanmaan vesistöalueilla. Myös jäät olivat selvästi normaalia vahvemmat. Nopeasti lämmennyt sää aiheutti lumen nopean sulamisen ja äkillisen kevättulvan. Lapväärtin-Isojoella tulvaa voimistivat jääpadot, jotka nostivat vedenkorkeutta paikoin poikkeuksellisen korkealle. Tulvan arvioitiin nousseen Lapväärtin taajamassa ja alaosalla jopa harvinaisen tulvan korkeuksiin. Lapväärtinjoen alaosalle ja suistoon kasaantuneita jääpatoja torjuttiin kaivinkoneella ja räjäyttämällä. Peruksen alapuolella ja Lapväärtin taajamassa kastui kevään tulvassa 30 rakennusta ja irtaimistoa. Paikoin kastuivat samat kohteet kuin syksyn 2012 tulvassa.

100

asukkaat

 

 

 

 

rakennukset 30 kpl, maatalousmaa 240 ha

Tulvinut alue

Lapväärtin-Isojoki

Ajankohta

17.4.2023-22.4.2023 (tulvahuippu 19.4.2013)

Tulvatyyppi

Vesistötulva, jääpato

Tulvan kuvaus

Huhtikuussa 2013 kylmä talvi, lumen suuret vesiarvot ja viivästynyt kevät saivat aikaan harvinaisen tulvan useilla Pohjanmaan vesistöalueilla. Myös jäät olivat selvästi normaalia vahvemmat. Nopeasti lämmennyt sää aiheutti lumen nopean sulamisen ja äkillisen kevättulvan. Lapväärtin-Isojoella tulvaa voimistivat jääpadot, jotka nostivat vedenkorkeutta paikoin poikkeuksellisen korkealle. Tulvan arvioitiin nousseen Lapväärtin taajamassa ja alaosalla jopa harvinaisen tulvan korkeuksiin. Lapväärtinjoen alaosalle ja suistoon kasaantuneita jääpatoja torjuttiin kaivinkoneella ja räjäyttämällä. Peruksen alapuolella ja Lapväärtin taajamassa kastui kevään tulvassa 30 rakennusta ja irtaimistoa. Paikoin kastuivat samat kohteet kuin syksyn 2012 tulvassa.

ToistumisAika

100

Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle

asukkaat

Välttämättömyyspalvelun keskeytyminen

 

Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen
toiminnan keskeytyminen

 

Vahingollinen seuraus ympäristölle

 

Vahingollinen seuraus kulttuuriperinnölle

 

Vahingollinen seuraus omaisuudelle

rakennukset 30 kpl, maatalousmaa 240 ha

Tulvinut alue

Ajankohta

Tulvatyyppi

Tulvan kuvaus

ToistumisAika

Vahingolliset seuraukset

Lapväärtin-Isojoki

17.4.2023-22.4.2023 (tulvahuippu 19.4.2013)

Vesistötulva, jääpato

Huhtikuussa 2013 kylmä talvi, lumen suuret vesiarvot ja viivästynyt kevät saivat aikaan harvinaisen tulvan useilla Pohjanmaan vesistöalueilla. Myös jäät olivat selvästi normaalia vahvemmat. Nopeasti lämmennyt sää aiheutti lumen nopean sulamisen ja äkillisen kevättulvan. Lapväärtin-Isojoella tulvaa voimistivat jääpadot, jotka nostivat vedenkorkeutta paikoin poikkeuksellisen korkealle. Tulvan arvioitiin nousseen Lapväärtin taajamassa ja alaosalla jopa harvinaisen tulvan korkeuksiin. Lapväärtinjoen alaosalle ja suistoon kasaantuneita jääpatoja torjuttiin kaivinkoneella ja räjäyttämällä. Peruksen alapuolella ja Lapväärtin taajamassa kastui kevään tulvassa 30 rakennusta ja irtaimistoa. Paikoin kastuivat samat kohteet kuin syksyn 2012 tulvassa.

100

asukkaat

 rakennukset 30 kpl,
maatalousmaa 240 ha

Viimeisimmässä esimerkissä olisi tarkoitus olla kuvakkeet (vrt. vahinkoryhmän väri) ennen mahdollista indikaattori-arvoa.