Julkaistu: 19.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Yli miljoona euroa vesienhoitohankkeisiin Kaakossa

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt yli miljoona euroa avustusta vesien- ja merenhoidon hankkeisiin Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Tavoitteena vesien tilan ja virkistyskäytön parantaminen. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmia edistävissä pintavesien kunnostushankkeissa. Avustuksia myönnettiin ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen.

Etelä-Karjalassa avustusta myönnettiin 7 hankkeelle yhteensä noin 750 000 euroa ja Kymenlaaksossa 11 hankkeelle yhteensä noin 615 000 euroa. Hankkeet kohdistuvat yhteensä noin 30 vesialueelle. Toimilla hidastetaan vesien rehevöitymis- ja tummumiskehitystä sekä kohennetaan virkistysarvoja. Lisäksi tavoitteena on hyvässä tilassa olevan vesialueiden tilan säilyminen. Useassa hankkeessa myös tehostetaan valuma-alueen vesienhallintaa.

Hankkeet rahoitettiin Ympäristöministeriön, sekä Maa- ja Metsätalousministeriön avustusmäärärahoista. Seuraava vesistökunnostusavustusten hakukierros on tulossa syys-marraskuussa 2022.

Etelä-Karjalassa avustetut hankkeet ja tuen saajat:

 • Simpelejärven kunnostushanke 2022-2024, Parikkala, Parikkalan kunta
 • Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostus, LAKU-hanke, Parikkala, Saimaan vesiensuojeluyhdistys
 • Jänky-Hakulinjoki-hanke, Lappeenranta ja Lemi, Saimaan vesiensuojeluyhdistys
 • Meidän vedet -hanke, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, Saimaan vesiensuojeluyhdistys
 • Ruoholammen vesiensuojeluhanke, Lappeenranta, Lappeenrannan kaupunki
 • Savitaipaleen Rautjärven Aitalahden valuma-aluesuunnittelu, Savitaipale, Purtoismäen osakaskunta
 • Matalajärven ja Rönänsuon valuma-aluesuunnittelu Kivijärvellä, Luumäki, Luumäen kunta.

Kymenlaaksossa avustetut hankkeet ja tuen saajat: 

 • Pappilansaarten salmien kunnostuksen 2. vaihe, Hamina, MeriHamina Ry
 • Uittimiensalmen ennallistaminen ja elinympäristökunnostus, Hamina, Salmin ja Neuvottoman osakaskunnat
 • Veistämönlahden ja Pitkäsalmen kunnostustoimet, Pyhtää, Pyhtään vesiensuojeluyhdistys
 • Pro Porolahti, Porolahden kunnostustoimet, Virolahti, Alapihlajan osakaskunta
 • Tyllinjärven valuma-aluekunnostus osa 1, Miehikkälä, Tyllinjärven osakaskunta
 • Karhulanjärven Paskolahden vesiensuojelukosteikkohanke, Kouvola, Karhulankylän osakaskunta
 • Lappalanjärven Nisoksenlahden elinympäristökunnostus, Kouvola, Saarento-Jokelan osakaskunta
 • Kalsonlahden elinympäristökunnostus, Kouvola, Vuohijärven nuottaperinneyhdistys
 • Jaalan-Palojärven osakaskunnan vesikasvillisuuden niitto, Kouvola, Jaalan-Palojärven osakaskunta
 • Aholanjärven ja Vahvasen vesikasvillisuuden niitto, Kouvola, Toikkalan osakaskunta
 • Pyhäjärven Luhdan pengerrysalueen vesien hallinnan kehittäminen, Kouvola, Oravalan osakaskunta.

Yhteyshenkilöt

Hydrobiologi Antti Haapala, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 029 103
s-posti. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesienhoidon asiantuntija Ville Räihä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
puh 0295 029 226
s-posti. etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvateksti: Pieni Rautjärven vesienhallinnan tehostaminen -hankkeessa syyskuussa 2021 toteutettu vesiensuojelukosteikko juuri kaivutöiden jälkeen. Kosteikolta laskee kuusi erillistä kampaojaa Pieni Rautjärven rantaluhdan tuntumaan. Kuva Antti Haapala.