Julkaistu: 15.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Yleisötilaisuus Oijärven säännöstelystä

ELY-keskus järjestää yleisötilaisuuden Oijärven säännöstelystä 22.5.2023 klo 16:30 alkaen Sampolassa, Ojalantie 12, Oijärvi.

Tilaisuudessa keskustellaan Oijärven säännöstelystä. Vesilain valvojan kehotuksen mukaan ELY-keskus tulee laatimaan Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen vuoden 2023 aikana. Uudella säännöstelyohjeella on tarkoitus vähentää säännöstelystä aiheutuvia haittoja, kuten korkeaa kesäveden pintaa.

Lisäksi tilaisuudessa esitellään kaksi käynnissä olevaa Oijärveen liittyvää hanketta:

  • Konsulttiyhtiöltä tilattu selvitystyö, jossa tutkitaan, voitaisiinko Oijärven säännöstelystä luopua korvaamalla nykyinen säännöstelypato pohjapadolla.
  • AMK-lopputyö, jonka tarkoituksena on tarkastaa Oijärven purkautumiskäyrä ja tarkistaa säännöstelyyn liittyvien rakenteiden korkeusasema.

Tervetuloa tilaisuuteen!

Kuva: © Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 016 392
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: © Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus