Julkaistu: 27.1.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Yhdyskuntien jätevesien satunnaispäästöt (Yhteissatu) – päätösseminaari 16.2.2022

Jätevesien satunnaispäästöt, eli viemäriverkostojen ylivuodot ja jätevedenpuhdistamoiden ohitukset, kattavat noin 0,2 % jätevesien kokonaismäärästä. Kokonaiskuormituksena määrä on pieni, mutta saattaa paikallisesti aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja. Jätevesien satunnaispäästöt ovat nousseet esiin parhaillaan käynnissä olevassa EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamistyössä. Näin ollen myös kansallista lainsäädäntöä tullaan tarkistamaan.

Meneillään oleva hanke, Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä (Yhteissatu), on valtioneuvoston kanslian rahoittama ja Syken, VTTn ja THLn toteuttama. Hankkeen päätavoitteena on edistää ylivuoto- ja ohitustilanteisiin varautumista sekä terveys- ja ympäristöriskien hallintaa. Riittävän taustatiedon avulla voidaan antaa suosituksia tuleville, satunnaispäästöjen ehkäisyyn tähtääville toimenpiteille ja lainsäädännön kehittämiselle.

Ylivuotojen vedenlaadusta on olemassa hyvin vähän tietoa. Yhteissatu hankkeessa on simuloitu päästöjä virtausmalleilla ja tehty asiantuntija-arviot niistä aiheutuvista riskeistä terveydelle ja ympäristölle. Jotta jatkossa saadaan luotettavaa tietoa ja ennusteista päästöistä niiden vaikutusten minimoimiseksi, tulee tietojärjestelmiin saada tiedot tapahtumien paikasta, kestosta sekä mahdollisimman hyvä kuva päästön vedenlaadusta.

Hankkeen päätösseminaari järjestetään MS Teams etätapahtumana 16.2.2022 klo 13-16.

Seminaarin alustava ohjelma

Aika: 16.2.2022 klo 13:00 – 16:00
Paikka: MS Teams etäkokous

Klo 13 Seminaarin avaus

  • Hankkeen tavoitteet
  • Satunnaispäästöjen ympäristö- ja terveysvaikutukset
  • Satunnaispäästöjen valvonta ja tiedonhallinta
  • Satunnaispäästöihin liittyvä lainsäädäntö
  • Keskustelu hankkeen havainnoista

Klo 16 Seminaarin päätös

Ilmoittautumislinkki

Lisätietoja: Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskus Syke,
jyrki.laitinen(at)syke.fi

Hankesivut

KUVA: © Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus