Julkaistu: 12.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vuosi vaihtui Pohjois-Karjalassa leudoissa olosuhteissa

Vedenkorkeudet ovat pääosin vielä matalalla. Vesistöjen jäänpaksuudet vaihtelevat ja kohvajäätä on merkittävä osa jäänpaksuudesta. Kohvajään kantavuus on vain noin puolet teräsjäähän verrattuna.

Joulukuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa hieman tavanomaista suurempi. Kuukauden aikana satoi 59–66 mm, keskimääräisen sademäärän ollessa noin 58 mm. Joulukuun aikana lunta tuli reilusti ja kuukauden päättyessä lunta oli maakunnassamme 35–38 cm. Joulukuun lopussa lunta on keskimäärin 28 cm. Uudenvuodenaaton vesisateet kuitenkin kavensivat lumipeitettä huomattavasti. Lumen vesiarvo vaihteli joulukuun lopussa 38–47 mm, kun ajankohdan pitkän ajan keskiarvo koko maakunnassa on noin 41 mm.

Pielisen vedenkorkeus oli 15 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa alempana. Odotettavissa Pielisellä on vedenkorkeuden pientä nousua alkuvuoden aikana. Orivesi-Pyhäselän vedenpinta Arvinsalmen asteikolla pysyi marraskuun vedenkorkeuden tasolla. Vuodenvaihteessa Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli 31 cm ajankohdan keskiarvoa alempana.

Koitereen Surinkiven mittauspisteellä vedenpinta nousi joulukuun aikana 15 cm. Kajoonjärven vedenkorkeus oli keskimääräistä vastaavassa tasossa, kun Juojärven vedenkorkeus oli 10 cm ja Viinijärven 23 cm keskimääräistä alempana. Kermajärven ja Varisveden vedenkorkeudet olivat 2–6 cm tavanomaista korkeammalla.

Pielisjoen joulukuun keskivirtaama oli noin 85 % normaalista. Myös Lieksanjoen virtaama oli tavanomaista pienempi, noin 77 %. Puntarikosken virtaama joulukuussa oli vain 43 % pitkäaikaistarkastelun keskivirtaamasta. Koitajoessa virtasi vettä joulukuussa noin puolet tavanomaisesta. Karviossa Varisveden virtaama oli joulukuussa lähes tavanomainen. Pienempien jokien virtaamat olivat noin 43–73 % normaalista.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus oli joulukuun lopussa Nurmeksen Juutilankankaan pohjavesiasemalla 2 cm tavanomaista korkeammalla ja Ilomantsin Kuuksenvaaran pohjavesiasemalla 51 cm tavanomaista korkeammalla.

Joulukuun lopussa Nurmeksen Juutilankankaan havaintopisteellä oli routaa 3 cm, kun tavallisesti sitä on noin 11 cm. Vastaavasti Ilomantsin Kuuksenvaarassa roudan paksuus oli 5 cm, kun tavallisesti routaa on 7 cm.

Joulukuun lopussa jäänpaksuus Pyhäselän Roukalahdella oli 16 cm eli jää oli noin 6 cm tavanomaista ohuempaa. Pieliseltä Nurmeksessa jäät olivat edelleen joulukuussa huonot liikuttavaksi, eikä virallista mittausta ole saatu. Tavanomaisesti joulukuun lopussa Pielisellä on 26 cm jäätä. Osa jäänpaksuudesta on vuodenvaihteen sateiden ja lumen painumisen johdosta kohvajäätä, jonka kantavuus on vain puolet teräsjään kantavuudesta. Samankin vesistön eri osissa jäätilanne voi nyt vaihdella suuresti. Jäällä liikuttaessa on edelleen noudatettava varovaisuutta ja varustauduttava asianmukaisin turvavarustein.

Vuosi 2022

Vuosi 2022 oli keskilämpötilaltaan tavanomainen, mutta kevättalvi oli hieman tavanomaista lämpimämpi. Kesäkuussa kuukauden alueen keskilämpötila oli noin 1,5 astetta tavallista korkeampi. Syksy jatkui leutona ja ensilumi satoi 4.11.2022.

Kuluneen vuoden sädemäärä Pohjois-Karjalassa oli normaali. Pielisjoen, Höytiäisen, Koitajoen ja Jänisjoen sadannan aluearvo oli keskimäärin 662 mm, kun tavallisesti sataa 672 mm. Sateisin kuukausi oli heinäkuu. Tuolloin sademäärät olivat puolitoistakertaiset tavanomaiseen verrattuna. Vähiten satoi maalis-, huhti- ja elokuussa. Kaikkinensa syksy oli hieman tavanomaista kuivempi.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat keskimääräistä ylempänä aina heinäkuuhun asti, jonka jälkeen vedenkorkeudet laskivat ajankohdan keskiarvojen alapuolelle. Kuiva syksy piti vedenkorkeudet hieman tavanomaista alempana koko loppuvuoden.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjaveden pinnat pysyttelivät keskimääräisen yläpuolella lähestulkoon koko vuoden.

Talvella 2021 lunta oli koko maakunnan alueella jopa reilusti tavallista enemmän. Lunta riitti paikoin jopa pitkälle huhtikuuhun saakka. Myös lumen vesiarvot pysyivät korkeana pitkään, jonka johdosta oli aiheellista varautua kevättulviin. Pahimmilta tulvilta kuitenkin vältyttiin.

Järvien jäänpaksuus oli maaliskuun 2022 lopussa 7–9 cm tavanomaista paksumpaa. Keväällä maakunnan järvien jäidenlähtö ajoittui huhti-toukokuun vaihteeseen. Orivesi-Pyhäselkä vapautui jäistä 12. päivä toukokuuta ja Pielinen 14. päivä toukokuuta. Pielisjoen Joensuun kanava jäätyi 24.11.2022.

Lisätietoja

Milla Sallinen
vesitalousasiantuntija
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295 026 162

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Vesitilannekatsaus, Pohjois-Karjala, joulukuu 2022 (PDF, sttinfo.fi)

Kuva: Pielisjoessa virtasi vettä hieman tavanomaista vähemmän joulukuussa ©Ilkka Elo / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.