Julkaistu: 15.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vetelin Haapajärven kunnostushankkeen ensimmäinen vaihe alkaa

Vetelin Haapajärven kunnostushankkeen työt aloitetaan elokuussa 2022. Kunnostushankkeella kompensoidaan Patanan tekojärven säännöstelyn aiheuttamia haittoja nostamalla umpeenkasvaneen Haapajärven keskiveden korkeutta ja kunnostamalla järveä. Hankkeen avulla parannetaan Haapajärven ekologista ja riistataloudellista tilaa, edistetään maaseutumaiseman hoitoa, järven virkistyskäyttöä sekä järveä ympäröivien peltojen kuivatustilannetta. Hankkeen rakennuskustannukset ovat arviolta noin 3 miljoonaa euroa.

Nyt alkavassa kunnostushankkeen ensimmäisessä vaiheessa Haapalantietä korotetaan ja tiivistetään, siirretään vesijohto sekä rakennetaan peruskuivatus- ja tulvasuojelurakenteita, kuten penkereitä, pumppaamoita, avo- ja putkiojia. Nämä työt tie- ja peltoalueiden viimeistelytöineen ovat aikataulun mukaan valmiina syksyllä 2023. Hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennusurakan toteuttajaksi on valittu Sundström Oy Ab ja pumppaamoiden toimittajaksi Pipelife Finland Oy.

Toisen vaiheen työt kuten ruoppaukset, pajukon poisto ja peltojen korotus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2023. Ruoppausmassoista rakennetaan vesialueelle mm. lintujen pesimäsaarekkeita.

Kolmannessa vaiheessa rakennetaan pohjapato järven luusuaan vuonna 2024, jonka jälkeen mahdollistuu Haapajärven vedenpinnan nosto järvessä noin metrillä, jolloin keskivedenpinta nousee tasolle N60+84,50 m (N2000 + 84,90 m).

Vetelin Haapajärven kunnostus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vetelin kunnan yhteistyönä. ELY-keskus vastaa Patanan tekojärven aiheuttamien haittojen vähentämisestä ja Vetelin kunta vastaa virkistyskäyttöön ja lintuvesien kunnostamiseen liittyvistä töistä. Hankkeen luvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja hankkeen toteutusta ohjaa alueen toimijoista koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Vesa Kaunisto.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971
Vesitalousasiantuntija Usko Lintinen, puh. 0295 027 872
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Vetelin kunta, ympäristötarkastaja Pia-Lena Närhi, puh. 040 739 3977
Vetelin Haapajärven pengerrysyhtiö, Antti Pöyhönen, puh. 0400 993 554
Sundström Ab Oy, Emil Hagman, puh. 044 298 4115