Julkaistu: 20.3.2023

Vesivarojen kestävä käyttö loikkaa uudelle tasolle – Suomen ympäristökeskus mukana YK:n historiallisessa vesikokouksessa

YK:n historiallinen vesikokous 22.–24.3. New Yorkissa juhlistaa tänä vuonna maailman vesipäivän viettoa poikkeuksellisella tavalla. Suomen ympäristökeskus on tiiviisti mukana Suomen valtuuskunnassa edistämässä konferenssin tavoitteita ja sitoutuu osaltaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Myös kotimaiset seminaarit avaavat vesiaiheita maailman vesipäivänä 22.3.2023.

Historiallisessa vesikokouksessa haastetaan nopeuttamaan vesitoimenpiteitä

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vesikokous (UN Water Conference) on historiallisesti merkittävä, koska edellisen kerran vastaava korkean tason kokous on ollut vuonna 1977. Kokouksen päätavoitteena on nopeuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä, sillä nykytahdilla tavoitteita ei tulla saavuttamaan.

Konferenssissa ei neuvotella uusista päätöslauselmista vaan pyrkimyksenä on varmistaa, että maat pitävät jo antamansa lupaukset tavoitteiden saavuttamiseksi.

YK:n vesikokouksen tärkeimpänä lopputulemana on globaali Water Action Agenda -toimintasuunnitelma ja siihen tehtävät vapaaehtoiset sitoumukset. Sitoumukset ovat konkreettisia lupauksia tehtävistä, joita eri toimijat valtioiden hallituksista yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin sitoutuvat toteuttamaan vuoteen 2030 mennessä. Sitoumukset edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja maailmanlaajuisen vesi- ja sanitaatiokriisin ratkaisemista.

“Suomen ympäristökeskus haluaa edistää kumppaneidensa kanssa haastavien vesikriisien ratkaisemista, yritysten vesivastuuta ja vesivarojen kestävää käyttöä. Suomalaista vesiosaamista on jo viety menestyksekkäästi ympäri maailmaa ja siihen haluamme panostaa jatkossakin. Myös vesidiplomatian ja rajavesiyhteistyön kysyntä kasvaa koko ajan”, korostaa johtaja Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen ympäristökeskus sitoutuu edistämään vesivarojen kestävää hallintaa ja kansainvälistä yhteistyötä

Syke on vahvasti mukana edistämässä konferenssin tavoitteita ja osaltaan sitoutuu Water Action Agenda -toimintaohjelmaan.

Syke sitoutuu organisaationa edistämään määrätietoisesti veteen liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoumus pohjautuu Syken strategiaan ja vastuullisuusraporttiin. Siinä korostetaan vahvaa vesialan kokemusta mm. Keski-Aasiassa ja Afrikassa, ja pitkäjänteistä työtä vesivarojen kestävän hallinnan edistämiseksi. Lisäksi Syke edistää vesiturvallisen maailman saavuttamista tukemalla vesidiplomatiaa ja valtioiden rajat ylittäviä vesistöjä koskevien sopimusten toimeenpanoa. Sitoumus:

Toinen Syken sitoumus liittyy vesivastuullisuuden asiantuntijaverkostoon. Tämä verkosto Syken johdolla sitoutuu edistämään suomalaisten yritysten tavoitetta tulla maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen 2030 mennessä osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista toimeenpanoa. Sitoumus:

  • Linkki sdgs.un.org-palveluun lisättyyn sitoumukseen päivitetään mahdollisimman pian.

Vesidiplomatian edistäminen on sekä Suomelle että Sykelle yksi keskeisistä prioriteeteista. Syken ja Ulkopoliittisen instituutin koordinoima vesidiplomatiahanke lupaa sitoumuksessaan löytää ratkaisuja maailman vesikonflikteihin. Sitoumus:

Suomalainen asiantuntijuus vahvasti läsnä YK:n kokouksessa

Suomalaiset organisaatiot ja asiantuntijat ovat olleet aktiivisesti mukana konferenssin valmisteluissa. Suomi on mukana järjestämässä useaa sivutapahtumaa liittyen vesidiplomatiaan, rajavesiyhteistyöhön ja vesivastuullisuuteen.

New Yorkissa Suomea edustaa valtiosihteeri Johanna Sumuvuoren johdolla laaja valtuuskunta, joka koostuu eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä yksityisen sektorin ja järjestöjen edustajista. Sykeä edustaa valtuuskunnassa neljä asiantuntijaa eli johtaja Anna-Stiina Heiskanen, erikoistutkija Suvi Sojamo, tutkija Sara Todorovic ja tutkimusprofessori Cintia Uvo.

Seminaareja maailman vesipäivänä 22.3.

Maailman vesipäivänä järjestetään useita tapahtumia, joissa voi kuulla myös useiden Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden näkemyksiä esimerkiksi yritysten vesivastuusta.

Vesi.fi-palvelu täydentyy englanninkielisellä vesitiedolla

Suomen ympäristökeskus julkaisee vesi.fi-palvelun englanninkielisen version – waterinfo.fi– maailman vesipäivänä 22.3. Palvelu sisältää paljon yleistä vesitietoa, ajankohtaisia katsauksia vesitilanteeseen sekä monipuolisen vesiasioiden karttapalvelun. Palvelun avulla myös englanninkielinen käyttäjäkunta pysyy kärryillä siitä, mitä vesiasioissa tapahtuu Suomessa. Aiheesta julkaistaan vesipäivänä uutinen vesi.fi-palvelussa.

Lisätietoa

Johtaja Anna-Stiina Heiskanen, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 251 162,

Erikoistutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 251 049,

Tutkija Sara Todorovic, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 252 188,

Tutkimusprofessori Cintia Uvo, Suomen ympäristökeskus (Syke), p. 0295 252 555,

Linkkejä