Vesitilanne 5.8.2019

Etelä- ja Lounais-Suomessa jokien virtaamat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisissä, pienissä lukemissa. Osa pienistä rannikkojoista, esimerkiksi Sirppujoki on lähellä heinä-elovaihteen mittahistorian alimpia tasoja. Virtaamat pysyvät seuraavalla viikolla lähellä nykyistä tasoa sään pysyessä vähäsateisena.

Järvien vedenkorkeudet ovat osin ajankohdan tavanomaista alempana. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskimääräistä, ja se pysyy nykyisen tasonsa tuntumassa elokuun ajan. Tuusulanjärvi on hieman mediaanitasoa alempana, ja sen pinta ei juuri muutu lähiviikkoina nykytasosta. Hiidenvesi on noin 15 cm ajankohdalle tyypillistä alempana ja Lohjanjärvi vastaavasti lähellä heinäkuun lopulle tyypillistä vedenkorkeutta. Ennusteiden mukaan niiden pinnat laskevat hitaasti lähiviikkoina.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven ja Painion vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasojaan, ja pysyvät ennusteen mukaan seuraavalla viikolla lähellä nykyisiä tasoja.

Vuoksen vesistössä pääosin vähäsateinen kesä on saanut suurten järvien vedenkorkeudet hieman tavallista nopeampaan laskuun. Maaperä on verrattain kuivaa, joten vedenkorkeuksien ennustetaan jatkavan laskua.

Saimaan vedenkorkeus on jo hieman ajankohdan keskitason alapuolella, ja vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 10-30 cm elokuun loppuun mennessä ja pysyvän ainakin pitkälle syksyyn asti tavallista alempana.

Pielisen vedenkorkeus on hieman ajankohdan keskitason alapuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan kesälle tyypilliseen tapaan, noin 20-50 cm elokuun loppuun mennessä.

Kallaveden vedenkorkeus on 20 cm ajankohdan keskitason alapuolella ja heinäkuun lopulle tyypillisessä laskussa. Ennusteen mukaan laskua kertyy 10-20 cm elokuun puoliväliin mennessä.

Kymijoen vesistöalueella useimpien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat tavallista alempana. Suurten järvien vedenkorkeudet ovat olleet normaalia alempana jo viime kesän ja syksyn kuivuuden johdosta. Pienemmillä järvillä lämmin ja vähäsateinen kesäkuu on johtanut tavallista nopeampaan vedenkorkeuden laskuun. Esimerkiksi Muuruejärven vedenkorkeus on laskenut ajankohtaan nähden alimmilleen sitten vuoden 1963. Ennusteen mukaan sää jatkuu vähäsateisena ja vedenkorkeudet jatkavat ajankohdalle tyypillistä laskua.

Päijänteen vedenpinta on noin 15 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella. Ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeus laskee elokuun loppuun mennessä 15-30 cm. Kalkkisen säännöstelypadon luukut on suljettu kokonaan ja virtaus tapahtuu pelkästään Kalkkisen luonnonkoskesta, mikä hieman hidastaa Päijänteen vedenkorkeuden laskua. Päijänteen lähtövirtaama ja Kymijoen pääuoman virtaama ovat keskimääräistä pienempiä, ja Kymijoen virtaama pienentynee vähitellen kesän edetessä.

Vesistöalueen pohjoisosan suurista järvistä Keitele on lähes 30 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Keiteleen pinta pysyy keskimääräistä alempana koko kesän. Konnevesi ja Pielavesi-Nilakka ovat 20 cm ajankohdan mediaanitason alapuolella ja laskussa.

Mäntyharjun reitillä Puulan, Kyyveden ja Vuohijärven pinnat ovat ajankohtaan nähden hieman tavallista alempana ja niinikään laskusuunnassa. Puulan pinnan aleneminen on Kissakosken varsin pienen juoksutuksen ansiosta toistaiseksi hyvin hidasta.

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä, ja pysyvät seuraavalla viikolla lähellä nykyistä tasoa. Suurempien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin lähellä tavanomaisia kesäkorkeuksia. Vanajaveden pinta on kuitenkin selvästi ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja laskussa.

Suuret luonnontilaiset järvet laskivat jo viime vuoden kuivan kesän aikana selvästi tavanomaisia lukemia alemmaksi, ja vesitilanne jatkuu Mallasvedellä ja Längelmävedellä sekä Hauhon reitillä edelleen kuivana. Längelmäveden, Mallasveden, Iso-Roineen ja Tarjanteen vedenkorkeudet ovat 10-30 cm tavanomaisia heinäkuun loppupuolen tasoja alempana. Mallasveden pinnan liiallisen laskun estämiseksi Valkeakosken juoksutusta on rajoitettu viime elokuusta lähtien ja rajoitusta jatketaan edelleen. Seuraavan kahden viikon aikana järvet laskevat ennusteiden mukaan 5-10 cm.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä, ja järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla tai hieman alempana. Lähiviikoille ei ennusteta merkittäviä muutoksia.

Oulun eteläpuolisella Pohjanmaalla vedenkorkeudet ja virtaamat ovat monin paikoin edelleen selvästi tavanomaista pienempiä. Esimerkiksi Lapuanjoen Liinamaassa ja Pyhäjoen Tolpankoskessa vedenkorkeudet ovat havaintojaksojensa ajankohdan alimmissa lukemissaan. Jokien virtaamat pysyvät pieninä sään jatkuessa vähäsateisena.

Vähäsateinen jakso on saanut järvien pinnat laskuun. Lapuanjoen Hirvijärven pinta on noin 40 cm ja Lappajärven noin 15 cm ajankohdan keskimääräistä alemmalla tasolla. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pinta on laskettu jo yli puoli metriä tavanomaista alemmas. Ennusteen mukaan järvien pinnat eivät laske enää merkittävästi tulevan viikon aikana.

Iijoella vedenpinnat ovat laskeneet paikoin ajankohdan keskimääräisen tason alapuolelle mutta vedenpintojen laskun odotettaan pysähtyvän tällä viikolla. Kostonjärven ja Irninjärven juoksutukset ovat noin 9-18 m3/s.

Vesitilanne on ajankohdalle hieman vähävetisempi Oulujoen vesistössä heinäkuun tavanomaista pienemmän sadekertymän johdosta. Säännöstellyt järvet ovat pääosin keskimääräisillä kesätasoillaan ja luonnontilaisten järvien pinnat laskevat hitaasti. Sääennuste on vähäsateinen ja lämmin viikoksi eteenpäin, joten valunnat pysyvät kesäajalle tyypillisen pieninä.

Oulujärven vedenkorkeus pysyy lähellä nykylukemia loppukesän ajan tai laskee hitaasti, juoksutuksista riippuen. Kiantajärvi on laskenut 15 cm tyypillistä heinäkuun lopun tasoa alemmaksi. Kainuun suurten luonnontilaisten järvien, Lammasjärven ja Lentuan vedenkorkeudet ovat noin 10 cm ajankohdan mediaania alempana. Järvien vedenpinnat laskevat elokuussa vielä 10-20 cm sademääristä riippuen.

Kuusamon seudulla Muojärven ja Kitkajärven pinnat ovat laskeneet lähelle heinä-elokuun vaihteen tavanomaisia tasoja heinäkuun loppupuolen ollessa normaalia vähäsateisempi. Vedenkorkeudet jatkavat laskuaan hitaasti kesäajalle tyypilliseen tapaan, mutta Kitkajärven pinta pysyy tavanomaista kesätasoa korkeammalla elokuussa.

Vähäsateinen heinäkuu on pienentänyt Lapin jokien virtaamia ja jokien vedenkorkeudet ovat jo ajankohdalle tavanomaisten lukemien alapuolella, esimerkiksi Tornio- ja Ounasjoella sekä Tenojoella. Ivalonjoki on vielä lähellä tyypillistä heinä-elokuun vaihteen tasoa. Sää jatkuu ennusteen mukaan vähäsateisena ainakin vielä tämän viikon ja jokien virtaamat pienenevät hiljalleen lisää.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat laskussa ja pääosin lähellä ajankohdan tavanomaisia tasojaan. Säännöstellyistä järvistä Inarinjärvi on noin 10 cm ajankohdan tavanomaista tasoa ylempänä. Kaitakosken juoksutus on vuodenaikaan nähden tavanomaista hieman suurempaa, noin 190 m3/s. Lokan ja Porttipahdan pintojen nousu on pysähtynyt.