Alueellinen vesitilanne

Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta (10.8.)

Vähäsateisen elokuun alun aikana Kokemäenjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pienentyneet. Useimpien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat jonkin verran vuodenajan mediaanitasoa alempana. Lähipäivinä muutokset vesitilanteessa ovat ennusteen mukaan vähäisiä.

Kun kevättulovirtaamat jäivät vähäisiksi ja alkukesästä haihdunta oli runsasta ja sateet vähäisiä, ovat eräiden Hämeen ja Pirkanmaan järvien pinnat edelleen selvästi keskimääräistä alempana. Esimerkiksi Keurusselkä ja Kitusjärvi ovat runsaat noin 20 cm ja Tarjanne 40 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana. Längelmäveden reitin järvet ovat 10-15 cm keskimääräistä alempana. Ennusteen mukaan pinnankorkeudet laskevat elokuun loppupuolella hieman.

Suuret säännöstellyt järvet Tampereen Pyhäjärvi, Näsijärvi ja Vanajavesi ovat ajankohdalle tyypillisiä tasoilla eikä suuria muutoksia ole lähiviikkoina odotettavissa.

Karvianjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pienentyneet elokuussa ajankohdan tavanomaisiin arvoihin sateisen heinäkuun jälkeen. Isojärven pinta on ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa ja pysynee elokuun loppuun asti lähellä nykytasoaan.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE