Alueellinen vesitilanne

Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta (2.4.)

Kokemäenjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pienentyneet maaliskuun loppupuolen vähäsateisen jakson aikana ja tulvatilanne on helpottanut. Viimeisen viiden kuukauden sadekertymä on ollut paikoin lähes kaksinkertainen ajanjakson tavanomaiseen nähden ja vedenpinnat ovat olleet pitkään tulvalukemissa. Luonnontilaisten järvien pinnat ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla ja nousu jatkuu vielä paikoin. Myös virtaamat kasvavat loppuviikolla hieman, mikäli sään lauhtumisen myötä maaliskuun lopulla sataneet vähät lumet sulavat ja ennustetut sateet tulevat vetenä.

Talven aikana Pirkanmaan suurimpien säännösteltyjen järvien säännöstelylupiin haettiin poikkeuslupia, jotta Kokemäenjoen vesitilanteeseen on voitu riittävästi vaikuttaa tulvavahinkojen estämiseksi. Pakollisten kevätkuoppien tekeminen Näsi- ja Pyhäjärveen on poikkeuslupien turvin voitu ohittaa, kun vähäisen lumen määrän vuoksi pieneen kevättulvaan ei ole tarvetta varautua.

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat pääosin laskeneet maaliskuun lopulla, mutta voivat kääntyä uudelleen pieneen nousuun ensi viikolla. Längelmäveden reitin järvet ovat 55-65 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla ja pysyvät todennäköisesti keskimääräistä ylempänä aina kesäkuuhun saakka. Keurusselkä ja Tarjanne ovat 65-70 cm keskimääräistä huhtikuun alun tasoa ylempänä ja saattavat nousta huhtikuun aikana hieman. Kevättulvien jäädessä pieniksi ne jäänevät kesään mennessä vähän keskimääräistä alemmaksi.

Karvianjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pienentyneet ja järvien vedenkorkeudet laskeneet. Isojärven vedenkorkeus on laskenut parissa viikossa 30 cm ja on jo lähellä ajankohdan tavanomaista. Vedenkorkeudet laskevat vielä lähipäivinä, mutta nousevat jälleen ensi viikolla vähän.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE