Alueellinen vesitilanne

Kainuu, Kuusamo ja Oulujoen seutu (17.1.)

Luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat keskitasoa korkeammalle sateisen syksyn vuoksi Oulujoen vesistöalueella. Marras-joulukuussa vesistöalueen lumen vesiarvo kasvoi ajankohtaan nähden tavallista suuremmaksi, mutta tammikuussa lumen vesiarvo ei ole juurikaan kasvanut vaihtelevan sään vuoksi. Ennusteen mukaan sää kylmenee ensi viikolla, joten valunta pienenee hiljalleen.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin lähellä keskimääräisiä vedenkorkeuksiaan. Hyrynsalmen reitin Vuokkijärven pinta on yli 100 cm ja Kiantajärven noin 50 cm alkuvuoden keskitasoaan ylempänä. Säännösteltyjen järvien pinnat kääntyvät tammikuussa talvelle tyypilliseen laskuun.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat monin paikoin ajankohdan keskitasojensa yläpuolella. Kainuun suurista luonnontilaisista järvistä Lammasjärvi on 30 cm ja Lentua 15 cm alkuvuoden keskitasoaan ylempänä. Järvien vedenkorkeudet voivat nousta vielä 2-10 cm tammikuun aikana, mutta kääntyvät laskuun lähiviikkoina.

Kuusamon seudulla lämpötilat pysyvät pakkasella, joten Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet jatkavat hidasta laskuaan. Järvien vedenkorkeudet ovat sateisen syksyn vuoksi 5-10 cm tammikuun puolivälin keskitasojaan korkeammalla. Lumen vesiarvo on alueella noin 160 mm, kun se tavallisesti tähän aikaan vuodesta on noin 90 mm eli lunta on selvästi keskimääräistä enemmän. Tämän perusteella myös kevättulva voi olla keskimääräistä suurempi.

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE