Alueellinen vesitilanne

Kainuu, Kuusamo ja Oulujoen seutu (11.12.)

Marraskuun sateinen ja lauha sää lisäsi valuntaa ja nosti luonnontilaisten järvien vedenkorkeuksia. Kuun lopussa ja joulukuussa sateet ovat tulleet pääosin lumena ja koko vesistöalueella lumen vesiarvo on kasvanut ajankohtaan nähden hieman tavallista suuremmaksi. Tällä viikolla lämpötilat ovat lähellä nollaa, joten valunnat pienenevät hiljalleen.

Syksyn sateet ovat nostaneet myös säännösteltyjen järvien pintoja lähemmäksi keskimääräisiä vedenkorkeuksiaan. Oulujärven vedenkorkeus on noin enää 15 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja sen pinta pysyy lähellä nykytasoaan tai nousee hieman loppuvuoden aikana juoksutuspäätöksistä riippuen. Sotkamon reitin Nuasjärven vedenkorkeus on 20 cm alle joulukuun puolivälin keskimääräisen vedenkorkeuden. Hyrynsalmen reitin Kiantajärven pinta on enää 15 cm alkutalven keskitasoaan alempana.

Loka-marraskuun sateet ovat nostaneet pienten luonnontilaisten järvien pinnat paikoin yli keskimääräisten syystasojen. Kainuun suurista luonnontilaisista järvistä Lammasjärvi on noussut 20 cm ja Lentua 5 cm ajankohdan keskitason yläpuolelle. Molempien järvien ennustetaan kääntyvän lähiviikkoina joulukuulle tyypilliseen laskuun.

Kuusamon seudulla lämpötilat pysyvät pääosin pakkasella, joten Kitkajärven ja Muojärven vedenkorkeudet jatkavat hidasta laskuaan. Järvien vedenkorkeudet nousivat lokakuun lopun runsaiden sateiden vuoksi tavallista korkeammalle ja ovat edelleen 10 cm alkutalven keskitasojaan korkeammalla.