Julkaistu: 10.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesitilanne on Hämeessä talvinen

Hämeessä järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskiarvotasolla. Pohjavedenpinnat sen sijaan ovat tällä hetkellä Hämeen seuranta-asemilla reilusti ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Jään paksuus vaihtelee järvien eri osissa huomattavasti. Jäillä liikkujia kehotetaan varovaisuuteen.

Järvien vedenkorkeudet ovat laskusuunnassa

Koko Suomessa vedenkorkeudet ovat talvisen sään myötä jatkaneet pääosin laskuaan. Myös Kanta- ja Päijät-Hämeessä järvien vedenkorkeudet ovat laskusuunnassa. Hämeen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskiarvotasolla tai jonkin verran sen alapuolella.

Kireä pakkasen myötä hyyde on voinut nostaa paikallisesti vedenkorkeuksia jääkannettomilla jokiosuuksilla koko Suomessa. Kymijoella ja Kokemäenjoella on tehty viime viikolla jäädytysajoja eli pienennetty säännösteltyjen järvien juoksutuksia jääkannen muodostamiseksi. Molempiin jokiin on muodostunut hyyteeltä suojaavia jääkansia. Sää on nyt lauhtumassa ja lämpenee edelleen viikonlopulla, joten hyydetilanne helpottuu.

Kymijoen vesistöalueella Päijänteen vedenkorkeus on vajaat 10 cm ajankohdan keskiarvotason alapuolella. Ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeus vedenkorkeuden muutokset ovat loppuvuoden aikana pieniä. Vesijärven vedenkorkeus on noin 7 cm ajankohdan keskiarvotason yläpuolella.

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat pieniä. Vanajaveden vedenkorkeus Hämeenlinnan kohdalla on noin 20 cm ajankohdan keskiarvotason alapuolella. Lammin Pääjärven vedenkorkeus on noin 13 cm ajankohdan keskiarvotason yläpuolella.

Oman sijaintipaikkasi vesitilannetta voit seurata verkossa vesi.fi -palvelussa  sijaintipaikkani vesitilanne .

Pohjavedenpinnat ovat Hämeessä korkealla

Hämeessä pohjavedenpinnat ovat nousseet lokakuusta lähtien. Pohjavedenpinnat laskivat yhtäjaksoisesti toukokuusta lokakuun alkuun, mutta syksyn runsaiden sateiden ansiosta pohjavesivarastot ovat taas päässeet täyttymään. Pohjavedenpinnat ovat tällä hetkellä Hämeen seuranta-asemilla reilusti ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella.

Lammin Tullinkankaan pohjaveden seuranta-asemalla pohjavedenpinnat ovat nousseet lokakuusta noin 40 senttimetriä ollen tällä hetkellä noin 30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Lopen ja Tammelan rajalla sijaitsevalla Pernunnummen seuranta-asemalla pohjavedenpinnat ovat nousseet lokakuusta noin kymmenen senttimetriä. Pernunnummi on suuri pohjavesimuodostuma, jossa muutokset pohjaveden pinnoissa ovat hitaampia kuin pienemmissä pohjavesimuodostumissa. Pernunnummella pohjavedet ovat tällä hetkellä noin 30 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella.

Koko vuoden pohjavesitilanne on ollut Hämeessä hyvä. Pohjavedenpinnat ovat seuranta-asemilla olleet lähes koko vuoden keskimääräisen pinnantason yläpuolella. Tällä hetkellä maa on Hämeessäkin roudassa, eikä pohjavettä enää muodostu. Pohjavesitilanne on talveen lähdettäessä hyvä ja talousvesikaivoissa tulee riittämään hyvin vettä myös talven yli.

Alkutalvelle tyypilliseen tapaan jäänpaksuus vaihtelee

Monin paikoin Suomen etelä- ja keskiosien vesistöissä jäätä jo esiintyy, ja pienemmät järvet ja lammet voivat olla jo umpeen jäätyneitä. Tuoreimmat havainnot löytyvät vesi.fi:n jäätilannekartalta. Jokaisen on mahdollista tallentaa myös omat jäähavaintonsa, jolloin ne näkyvät kartalla. Syke ei tarkista näitä havaintoja.

Alkutalvelle tyypilliseen tapaan jäänpaksuus vaihtelee järven eri osissa huomattavasti: rannoilla ja suojaisissa lahdissa voi olla jo jäätä, mutta esimerkiksi virtauspaikoilla, selkävesillä ja vesistörakenteiden lähellä jää voi olla vielä heikkoa, tai esiintyy vielä avovettä. Jään paksuuskasvu on tehokkainta tyynessä pakkassäässä, lumisade ja tuulisuus puolestaan hidastavat jääpeitteen muodostumista.

On syytä muistaa, että vasta 5 cm:n vahvuinen teräsjää kantaa yhden henkilön turvallisesti. Samankin vesistön eri osissa jäätilanne voi nyt vaihdella suuresti, joten jäällä liikkujan on aina varmistuttava jääpeitteen kantavuudesta omalla kulkureitillä, varustauduttava pelastautumisvälinein ja ennen kaikkea vältettävä heikoilla jäillä liikkumista.

Ajankohtaista vesi- ja jäätilannetta voi seurata alla olevien linkkien kautta:  

https://www.vesi.fi/vesitilanne/
https://www.vesi.fi/pohjavesitilanne/
https://www.vesi.fi/karttapalvelu/
https://www.vesi.fi/jaatilanne/
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/ham.htm
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/pohjavesi/HAM.htm