Julkaistu: 22.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesitilanne Kainuussa normalisoitunut kuivan kesän jälkeen

Syyssateet ovat nostaneet vedenpinnan ajankohtaan tyypilliselle tasolle. Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat jopa tavallista korkeammalla.

Kainuun alueen säännösteltyjen järvien pinnat ovat pääosin ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Rehja-Nuasjärvi laski syyskuun alkupuolella ajankohtaan nähden keskimääräistä alemmas. Syyskuun puoliväli on ollut sateinen Oulujoen vesistöalueella, mikä on paikoin nostanut järvien pintoja.

Sotkamon ja Hyrynsalmen reiteillä luonnontilaisten järvien pinnat ovat vielä hieman ajankohtaan nähden korkeammalla. Esimerkiksi Lammasjärvi on noin 20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Ennusteen mukaan luonnontilaiset järvien vedenkorkeudet eivät juuri näyttäisi muuttuvan syyskuun aikana.

Pohjavesi paikoin tavallista korkeammalla

Kainuun läntisessä ja pohjoisimmassa osassa pohjaveden pinta on tavallista korkeammalla ja muualla pääosin keskiarvon tuntumassa. Kainuussa pohjavesipintaa mitataan luonnontilaisilta mittausasemilta, jotka sijaitsevat Kuhmossa, Puolangalla, Suomussalmella ja Sotkamossa.

Lisäksi pohjavesikorkeustietoa saadaan vedenottamoiden velvoitetarkkailun avulla. Syyssateiden myötä pohjavesipinta yleensä nousee. Talven aikana pohjaveden taso yleensä laskee lumen sulamiseen saakka.

Yhteyshenkilöt Kainuun ELY-keskuksessa:

ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen 0295 023 876
ympäristöasiantuntija Elli Moilanen 0295 023 823

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Kuhmon Lammasjärvi on 20 cm korkeammalla kuin keskimäärin syyskuun lopulla. © Kimmo Rauatmaa.