Julkaistu: 8.4.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesitilanne Hämeessä ajankohtaan nähden poikkeuksellinen (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Järvien vedenkorkeudet Hämeessä ovat laskussa, mutta pysyneet vielä pääosin selvästi ajankohdan tavanomaista tasoa korkeammalla. Suuret muutokset pinnankorkeuksissa eivät ole lähiviikkoina todennäköisiä. Tavallisesti järvien vedenpinnat nousevat huhtikuussa voimakkaasti, mutta tänä vuonna vedenkorkeudet ovat kevääseen tultaessa valmiiksi erittäin korkealla. Hämeessä pohjavedenpinnat ovat nousseet syksystä lähtien ja pohjavesivarastot ovat täyttyneet hyvin. Pohjavedet ovat olleet monin paikoin koko talven selvästi yli ajankohdan keskimääräisen tason ja tällä hetkellä paikoin jopa ajankohdan maksimitasojen yläpuolella.

Järvien vedenkorkeudet huhtikuun tavanomaista tasoa ylempänä
Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien vedenpinnat ovat useimmissa järvissä huomattavasti ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä, johtuen talven erittäin leudosta ja sateisesta säästä.  Viime päivinä vedenpinnat ovat monin paikoin hiukan laskeneet, mutta huhtikuun aikana on odotettavissa nousua, kun alueen vähäiset lumet sulavat.

Päijänteen vedenkorkeus on noin 75cm ajankohdan keskiarvotasoa ylempänä ja tällä hetkellä hitaassa laskussa.  Kalkkisen juoksutus ja Kymijoen virtaama ovat erittäin suuria. Ellei lähiviikkojen ja -kuukausien sää ole hyvin poikkeuksellinen, voidaan Kalkkisen juoksutusta vähitellen pienentää ja samalla myös Kymijoen virtaama pienenee.

Hartolan Jääsjärven vedenkorkeus on 48 cm, Heinolan Ala-Rievelin 41 cm, Heinolan Ruotsalaisen 37 cm, Lahden Vesijärven 10 cm ja Padasjoen Vesijaon 25 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.

Kokemäenjoen vesistöalueen vedenpinnat laskussa
Kokemäenjoen vesistöalueen vedenpinnat ovat pääosin laskussa, mutta pysyvät poikkeuksellisen korkealla. Kokemäenjoen vesistöalueen jokien virtaamat ovat pienentyneet maaliskuun loppupuolen vähäsateisen jakson aikana ja tulvatilanne on helpottanut. Viimeisen viiden kuukauden sadekertymä on ollut paikoin lähes kaksinkertainen ajanjakson tavanomaiseen nähden ja vedenpinnat ovat olleet pitkään tulvalukemissa.

Talven aikana Pirkanmaan suurimpien säännösteltyjen järvien säännöstelylupiin haettiin poikkeuslupia, jotta Kokemäenjoen vesitilanteeseen on voitu riittävästi vaikuttaa tulvavahinkojen estämiseksi. Pakollisten kevätkuoppien tekeminen Näsi- ja Pyhäjärveen on poikkeuslupien turvin voitu ohittaa, kun vähäisen lumen määrän vuoksi pieneen kevättulvaan ei ole tarvetta varautua.

Luonnontilaisten järvien pinnat ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla ja nousu jatkuu vielä paikoin. Myös virtaamat kasvavat hieman, mikäli sään lauhtumisen myötä maaliskuun lopulla sataneet vähät lumet sulavat ja ennustetut sateet tulevat vetenä.

Vanajaveden vedenkorkeus Hämeenlinnan kohdalla on 59 cm ylempänä kuin ajankohdan keskiarvotaso.  Tammelan Liesjärven vedenkorkeus on 32 cm, Forssan Pyhäjärven 22 cm, Lopella Punelian 38 cm ja Hauhon Iso-Roineen 61 cm ajankohdan keskiarvotasoa ylempänä.

Pohjavesivarastot ovat täyttyneet Hämeessä
Lammin Tullinkankaan pohjaveden seuranta-asemalla pohjavedenpinnat ovat nousseet lokakuun alusta lähtien noin 1,2 metriä ja ovat tällä hetkellä yli 70 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Lopen ja Tammelan rajalla sijaitsevalla Pernunnummen seuranta-asemalla nousua on ollut hieman yli 80 senttimetriä. Pohjavedenpinnat ovat Pernunnummella tällä hetkellä noin 40 senttimetriä yli ajankohdan keskimääräisen tason. Suurissa pohjavesimuodostumissa, kuten Pernunnummi, muutokset pohjaveden pinnantasoissa ovat hitaampia ja nousua on tapahtunut näihin päiviin saakka.

Tiedot on koottu 7.4.2020 Suomen ympäristökeskuksen vesitilannetiedoista sekä vedenkorkeushavainnoista. Ajankohtaista vesitilannetta voi seurata alla olevien linkkien kautta:

https://www.vesi.fi
http://www.ymparisto.fi/vesitilanne
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/vedenkorkeus/ham.htm
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/pohjavesi/HAM.htm