674 : 674
674 : 654
674 : 674

2 osumaa

Syventävät sisällöt laajentavat ja taustoittavat lyhytartikkelien aiheita.

Pohjavesien tila

25.1.2022

Pohjavesien tila ja riskit

Pohjavesien tila on Suomessa yleisesti hyvä. Osa pohjavesialueista luokitellaan riskialueiksi; niillä pohjaveden tila voi heiketä ilman suojelutoimia.

Avaa

25.1.2022

Pohjavesien tilan seuranta

Pohjavesien tilaa seurataan valtakunnan laajuisen seurantaverkon avulla. Lisäksi seurataan ihmisen aiheuttamia muutoksia pohjavesiin.

Avaa