Julkaistu: 15.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön tavoite on parempi ympäristö tuleville sukupolville. Kestävän elinympäristön ja kasvun varmistavat hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto, hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta ja kestävä kaupunkikehitys.

Valmistelemme valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevia asioita, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Ympäristöministeriön tavoitteena on vesien ja Itämeren hyvä tila. Tätä edistetään vesienhoidon ja merenhoidon suunnittelulla sekä toimenpideohjelmilla, jotka laaditaan laajassa yhteistyössä toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Itämeren tilaa parannetaan sekä kansallisin toimin että yhteistyössä muiden Itämeren valtioiden kanssa. Ministeriö edistää ja rahoittaa vesialan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Lisäksi ympäristöministeriö hoitaa kansainvälisiä ja EU-tason vesiasioita.