Julkaistu: 2.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Viisasta virkistäytymistä vesillä

Vesistöjen virkistyskäyttö lisääntyy ja saa uusia muotoja. Virkistyskäytölle on tärkeää, että vesistöt säilyvät hyväkuntoisina. Vesien käyttäjät voivat itsekin vaikuttaa vesistöjen hyvinvointiin.

Vesistöjen merkitys suomalaisten toimeentulolle on vähentynyt. Sitäkin tärkeämmäksi on noussut vesien virkistyskäyttö. Myös moni matkailuyritys hyödyntää vesistöjen tarjoamia mahdollisuuksia.

Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä, ja niistä valtaosa sijaitsee rannoilla. Moni uusi mökki vastaa varustelutasoltaan vakinaista asuntoa. Vesi-WC:n, pyykinpesukoneiden ja muiden vettä käyttävien laitteiden yleistyminen on lisännyt mökkeilyn aiheuttamaa vesistökuormitusta. Haja-asutuksen jätevesisäännökset tuovat helpotusta tilanteeseen. Jätevesien oikea käsittely auttaa säilyttämään lähiveden puhtaampana.

Veneilyn ja matkailualusten aiheuttama vesistökuormitus on nykyisin lievää. Septitankkien tyhjennyspisteet ovat ahkerassa käytössä, ja polttoaine- ja öljyvuodot ovat entistä harvinaisempia. Veneenpohjan myrkkymaalit on kielletty sisävesillä.

Mahdollisten vesistöpäästöjen ohella on syytä kiinnittää huomiota myös virkistyskäytön aiheuttamiin luontovaurioihin ja häiriöön. Voimakas rantarakentaminen ja ruoppaukset tuhoavat rantaluontoa. Väärin sijoitettuihin pyydyksiin voi jäädä vesilintuja. Rannoille jätetyt roskat pilaavat maisemaa ja hajoavat muun muassa mikromuoviksi. Hylätyt siimat ja verkot vahingoittavat villieläimiä.

Vilkas veneliikenne ja erityisesti nopeakulkuiset huviveneet ja vesiskootterit voivat häiritä vesilintujen pesintää. Alusten peräaallot kuluttavat rantojen kasvillisuutta. Huomaavainen lomailija vaalii vesiluontoa ja ottaa huomioon vesien muut käyttäjät.

Kuva: © Hannu Rämä, Vastavalo