Julkaistu: 26.10.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Vastuullista vedenkäyttöä

Puuvillapelto. Kuva bobbycrim Pixabaystä

Yritykset ja niiden tuotantoketjut vastaavat isosta osasta maailman vedenkulutuksesta. Myös suomalaisten käyttämien tuotteiden valmistus kuluttaa globaaleja vesivaroja. Yrityksissä pyritään nyt entistä vastuullisempaan vedenkäyttöön.

Vesivastuullisuus tarkoittaa, että yritys ottaa vastuun kaikesta vedenkäytöstään. Se sisältää myös veden, joka kuluu yrityksen käyttämien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tuotantoon. Usein nämä raaka-aineet ja puolivalmisteet tuotetaan ulkomailla, missä vedestä voi olla niukkuutta ja vesistöjen tilassa voi olla ongelmia. Suomessakin yritykset voisivat vielä kehittää vedenkäytön kestävyyttä ja vesistövaikutusten hallintaa.

Vesivastuullisuus koetaan tärkeäksi osaksi yritysten yhteiskuntavastuuta. Yritykset tekevät näin oman osuutensa sen eteen, että maailmassa riittää vettä kaikille. Vesivastuullisuus on samalla osa yritysten riskienhallintaa. Se antaa yrityksille maine-etua samalla tapaa kuin pyrkimys hiilineutraaliuteen.

Suomalaiset tutkimuslaitokset, ministeriöt ja WWF Suomi ovat perustaneet vesivastuusitoumuksen haasteeksi yrityksille. Sen avulla yritykset voivat arvioida vesiriskinsä sekä kehittää veden kestävää käyttöä ja hallintaa koko tuotantoketjussaan. Sitoumus kokoaa yhteen ne menetelmät ja ohjeet, joita yritys voi käyttää eri vaiheissa, kun se pyrkii kohti vesivastuullisuutta. Sitoumus on osa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kansallista toimeenpanoa.

Suomelle ja suomalaisyrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen 2030 mennessä. Valtioneuvoston rahoittamassa Vesivastuu2030-hankkeessa selvitetään ja kehitetään keinoja, joilla tämä tavoite saavutetaan. Hanke tuottaa selkeitä toimintamalleja ja ohjeita siitä, miten yritykset ja muut organisaatiot voivat edistää vesivastuullisuuttaan.

Kuva: Pixabay