Julkaistu: 25.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Uppopuu puhdistaa ojavesiä

Ei tulisi ehkä heti mieleen upottaa metrien pituisia puunippuja metsäojaan tai pelto-ojaan. Uppopuu on kuitenkin osoittautunut hyväksi keinoksi vähentää valuma-alueelta tulevaa kuormitusta.

Ojavedet kuljettavat vesistöihin paljon metsistä ja pelloilta huuhtoutuvia ravinteita ja maa-ainesta. Yksi keino vähentää kuormitusta on niin sanottu puupuhdistamo. Ojaan upotetut rankapuut sieppaavat tehokkaasti ravinteita; puupuhdistamo voi vähentää ojaveden fosforipitoisuuden jopa puoleen. Lisäksi puuniput pidättävät kiintoainetta ja humusta.

Puupuhdistamon teho perustuu siihen, että puun pinnalla alkaa kasvaa päällyslevää ja muuta kasvustoa. Kasvusto tarjoaa hyvän elinympäristön pienille selkärangattomille eläimille. Muodostuva eliöyhteisö käyttää hyväkseen ojaveden ravinteita. Maahiukkaset taas jäävät jumiin kasvuston lomaan.

Puupuhdistamo myös rikastuttaa luontoa. Se on kuin vedenalainen hyönteis- ja nilviäishotelli. Ojassa elävien pohjaeläinten määrä moninkertaistuu, samoin eläinten lajikirjo.

Uppopuu säilyy veden alla pitkään, jopa satoja tai tuhansia vuosia. Puupuhdistamolla on siten merkitystä myös hiilivarastona. Jo kaksi rankapuunippua eli noin 0,6 kuutiota puuta varastoi saman verran hiiltä kuin joutuu ilmakehään yhden matkustajan Rooman lennolta.

Uppopuusta ei ole todettu olevan haittaa vedenlaadulle tai vesieliöille.

Kuva: Puupuhdistamotalkoot Makkaralahdella © Kari-Matti Vuori, Syke