Julkaistu: 2.12.2019

Tulviin voi varautua

Yhteiskunta varautuu tulviin monin tavoin. Myös tulva-alueilla asuvat ihmiset voivat ryhtyä varotoimiin.

Suomessa on nimetty 22 merkittävää tulvariskialuetta. Näillä alueilla tulvat ovat melko todennäköisiä, ja ne voivat aiheuttaa vahinkoja asukkaille ja yhteiskunnan tärkeille palveluille. Riskialueista viisi sijaitsee meren rannikolla ja loput sisävesien varsilla. Tulvariski on suurin Porissa ja Rovaniemellä.

Ilmastonmuutos lisää vahingollisten tulvien todennäköisyyttä osassa Suomea. Lisäksi asuminen keskittyy ja teknistyy, mikä altistaa tulvavahingoille. Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä Tulvakeskus tekee tulvaennusteita ja varoittaa, jos tulva uhkaa.

Tulvariskejä on perinteisesti vähennetty vesistöjen säännöstelyllä. Muitakin keinoja on. Maankäyttöä voidaan suunnitella niin, ettei riskialueille tule uusia rakennuksia. Tulvariskialueille on myös tehty erityiset tulvariskien hallintasuunnitelmat.

Jokainen tulvariskialueella asuva voi valmistautua tulvatilanteeseen. Kotiin kannattaa hankkia vedenpitäviä säkkejä, kumisaappaita, taskulamppuja, juomavettä ja muita varusteita. Talon ja laitteiden suojauksen voi myös suunnitella etukäteen. Tarkemmat toimintaohjeet tulvatilanteessa löytyvät vesi.fi-asiakaspalvelusivuilta.

Kuva: iStockphoto

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE