Julkaistu: 28.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Tulvavahinkojen korvaaminen

Valtio ei enää korvaa tulvista koituvia vahinkoja. Tulvan varalle voi kuitenkin ottaa vakuutuksen. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat vakuutukset korvaavat sekä vedenpinnan noususta että rankkasateista aiheutuvia tulvavahinkoja.

Valtio ei ole vuoden 2014 alusta lähtien enää korvannut poikkeuksellisten tulvien aiheuttamia rakennus- ja irtaimistovahinkoja, vaan ne korvataan kotivakuutuksiin kuuluvasta tulvaturvasta.  Myös satovahinkojen korvaamisessa on siirrytty valtion rahoittamasta korvausjärjestelmästä vakuutuspohjaiseen järjestelmään vuoden 2016 alusta lähtien.

Tulvat voivat aiheuttaa isoja vahinkoja

Tulvat aiheuttavat vuosittain vahinkoja eri puolella Suomea. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on kerännyt suurimmilta vakuutusyhtiöiltä tiedot tulvien aiheuttamista rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvauksista. Tietoja on kerätty vuoteen 2015 asti, ja tiedonkeruuta pyritään jatkamaan. Vuosina 2010–2015 vakuutusyhtiöt korvasivat tulvavahinkoja kaikkiaan yli 5 miljoonaa euroa.

Valtion myöntämät korvaukset vuoden 2012 ja 2013 tulvista olivat yli 4 miljoonaa euroa – näiden tulvien aiheuttamiksi kokonaisvahingoiksi arvioitiin noin 20 miljoonaa euroa.

Yksi ainoa rankkasade Porissa aiheutti vuonna 2007 yli 20 miljoonan euron vahingot, joista vakuutusyhtiöt korvasivat noin 10 miljoonaa euroa.

Tulvavahinkotilastot 1995-2015

Korvaako vakuutuksesi tulvavahinkoja?

Tulvakeskuksen ylläpitämässä Tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat merkittäviltä tulvariskialueilta. Lisäksi palvelu sisältää tulvavaarakartat noin sadalta muulta alueelta ja Suomen koko rannikolta. Palvelun avulla voit arvioida, sijaitseeko kiinteistösi tai maatalousalueesi tulvaherkällä alueella.

Useimmissa laajoissa vakuutustuotteissa tulvaturva löytyy osana koti- ja kiinteistövakuutusta. Tarkista omasta vakuutusyhtiöstäsi, kattavatko vakuutuksesi tulvavahinkoja. Vakuutusehdot saattavat edellyttää tiettyjä suojaustoimenpiteitä ennen tulvaa.

Tulvavahinkoja korvataan kotivakuutuksista vain silloin, kun tulva on ollut poikkeuksellinen. Poikkeuksellisuus on määritelty vakuutusehdoissa. Vakuutusyhtiö tilaa tarvittaessa tulvan toistuvuuslausunnon Tulvakeskukselta. Yleensä poikkeuksellisella tulvalla tarkoitetaan tilastollisesti kerran 50 vuodessa tai harvemmin esiintyvää tulvaa. Tulvakarttapalvelussa on esitetty arvioita siitä, mitkä alueet jäävät eri puolilla Suomea tämän suuruisen vesistö- tai rannikkotulvan alle. Tulvan poikkeuksellisuus määritellään kuitenkin vasta tulvan jälkeen, joten tulvakarttapalvelusta ei voi suoraan päätellä, korvataanko vahingot tietyn suuruisessa tulvassa. Palvelu perustuu laatimisajankohdan mukaiseen tietoon.

Tulvakarttapalvelu

Varaudu tulviin ja toimi oikein tulvatilanteessa

Tulvavahingoilta voi välttyä tai niitä voi pienentää, kun tulviin varautuu etukäteen. Hanki kotiisi varusteita, joilla voit suojata rakennuksia ja muuta omaisuuttasi tulvavedeltä. Selvitä, miten tulvasuojaukset tehdään ja ryhdy toimeen hyvissä ajoin ennen kuin tulva saavuttaa kotisi.

Tulvatilanteessa tärkeintä on varmistaa oma ja läheisten turvallisuus. Noudata viranomaisten ohjeita ja seuraa tulvatilanteen toimintaohjeita.

Kun tulva on ohi, ota yhteys vakuutusyhtiöön ja ilmoita vahingoista. Noudata vakuutusyhtiön jatko-ohjeita asian hoitamiseksi. Muista myös ottaa valokuvia omaisuusvahingoista.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkelit:
Näin varaudut tulviin,
Näin toimit tulvatilanteessa,
Tulvakartoitus