Julkaistu: 17.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Säännöstelyn vaikutukset

Säännöstelyllä muutetaan vesistön luontaista virtaamaa tai vedenkorkeutta. Millaisia vaikutuksia tästä seuraa?

Säännöstellyissä järvissä ja joissa vedenpinnan korkeus vaihtelee yleensä vähemmän kuin se vaihtelisi luontaisesti. Kevättulvat ovat lievempiä, ja kuivuuskausina vesi ei laske yhtä alas kuin ilman säännöstelyä. Viljelijät ja ranta-asukkaat hyötyvät tasaisemmasta vedenkorkeudesta.

Myös jotkin rannan tuntumassa pesivät eläimet voivat hyötyä siitä, että vesi ei tulvi niiden pesäpaikkoihin. Toisaalta luontaiset tulvaniityt ja niiden omintakeinen lajisto häviävät.

Kun joen virtausoloja muutetaan, muuttuu moni muukin asia: esimerkiksi se, miten sedimenttiainesta kulkeutuu virran mukana ja mihin se laskeutuu. Tämä voi vaikuttaa suuresti joen ja jokivarren eläinten ja kasvien elinoloihin.

Isoimman konkreettisen muutoksen aiheuttavat patorakennelmat. Ne muuttavat jokiuomaa ja estävät vaelluskaloja nousemasta kutupaikoilleen. Tätä haittaa pyritään lieventää rakentamalla erityisiä kalateitä. Viime vuosina on tehty entistä parempia kalateitä, joita pitkin kalat löytävät tiensä padon yläpuolelle.

Kuva: iStockphoto