Julkaistu: 1.10.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Riittääkö pohjavettä?

Pihakaivosta valuu vettä saaviin.

Suurin osa suomalaisten käyttämästä talousvedestä on pohjavettä. Pohjavesi ei silti uhkaa loppua, koska sitä syntyy koko ajan lisää. Suurempi vaara on pohjaveden likaantuminen.

Pohjavesi on tärkeä luonnonvara. Niinpä Suomen pohjavesivarat on kartoitettu ja luokiteltu. Luokiteltuja pohjavesialueita on tuhansia, ja niillä arvioidaan syntyvän noin kuusi miljoonaa kuutiometriä pohjavettä vuorokaudessa. Tästä määrästä yhteiskunta käyttää runsaan kymmenesosan.

Pohjavesialueet jakautuvat Suomen kartalle epätasaisesti. Niitä on eniten Lapissa ja vähiten rannikolla ja maan keskivaiheilla. Pohjavedestä voi siis olla paikallista puutetta, vaikka sitä toisaalla olisi yllin kyllin. Vedenhankinnalle tärkeimmät pohjavesiesiintymät sijaitsevat harjuissa ja Salpausselkien alueella. Niissä vesi on yleensä happipitoista ja muutenkin laadukasta.

Hyvillä pohjavesialueilla maa on huokoista ja läpäisee hyvin vettä. Tästä seuraa myös riski pohjaveden puhtaudelle. Maahan läikkyneet kemikaalit, öljyt tai muut lika-aineet kulkeutuvat herkästi pohjaveteen ja pilaavat sen. Riskialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, ja tärkeillä pohjavesialueilla on muun muassa vähennetty tiesuolausta.

Kuva: iStockphoto

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi-karttapalvelu
Pohjavesitilanne

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Pohjavesien tila ja riskit

    Pohjavesien tila on Suomessa yleisesti hyvä. Osa pohjavesialueista luokitellaan riskialueiksi; niillä pohjaveden tila voi heiketä …

  • Pohjaveden käyttö ja pohjavesialueiden suojelu

    Suurin osa suomalaisista saa talousvetensä pohjavedestä. Pohjavesialueiden turvaksi tehdään suojelusuunnitelmia, suojelua ohjaa lainsäädäntö. …

  • Pohjavesialueet

    Antoisat pohjavesimuodostumat on rajattu pohjavesialueiksi. Pohjavesialueet jaetaan kolmeen luokkaan niiden käytön ja merkityksen mukaan. …