Julkaistu: 2.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Pohjavesi ja tekopohjavesi

Kartasta näkee, että Suomessa on paljon vettä. Suurin osa makeasta vedestä jää kuitenkin karttakuvassa piiloon, maan alle.

Järvissä, lammissa ja joissa lainehtii niin paljon vettä, että sitä riittää jokaiselle suomalaiselle noin 40 miljoonaa litraa. Tämä näkyvä vesi on silti vain jäävuoren huippu; yli kolme kertaa enemmän on pohjavettä.

Pohjavesi on oikea aarre. Se on useimmiten hyvin puhdasta ja sisältää lisäksi sopivasti maaperästä liuenneita mineraaleja. Yhdyskuntien vesilaitokset käyttävätkin mieluiten raakavetenä pohjavettä. Lähes kaksi kolmasosaa niiden jakamasta vedestä on pohjavettä. Siitä runsas neljäsosa on tekopohjavettä.

Tekopohjavesi otetaan maasta kaivojen avulla aivan kuten tavallinenkin pohjavesi. Ero on siinä, että pohjaveden määrää on lisätty keinotekoisesti: maahan on imeytetty järvi- tai jokivettä. Kun imeytetty pintavesi suotautuu maakerrosten läpi, siitä tulee lähes pohjaveden veroista.

Vesi imeytetään maahan erityisestä imeytyskaivosta tai -altaasta tai sadettamalla sitä maan pinnalle. Eniten on kertynyt kokemusta allasimeytyksestä. Vettä hyvin läpäisevillä ranta-alueilla voidaan käyttää myös niin sanottua rantaimeytystä. Siinä pintavettä imeytetään maaperään – tai se imeytyy sinne ihan luontaisesti.

Kuva: © Erkki Makkonen, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Pohjavesien tilan seuranta

    Pohjavesien tilaa seurataan valtakunnan laajuisen seurantaverkon avulla. Lisäksi seurataan ihmisen aiheuttamia muutoksia pohjavesiin. …

  • Pohjaveden muodostuminen ja esiintyminen

    Pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta sen määrä vaihtelee sekä alueittain että vuodenajan mukaan. Runsaimmat pohjavesivarat …

  • Talousveden laatu

    Vesijohtoveden pitää olla puhdasta ja terveellistä ja sen tulee täyttää tietyt laatuvaatimukset. Vesilaitokset huolehtivat veden …