Julkaistu: 2.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Onko vesi uimakelpoista?

Mistä tietää, voiko vedessä uida turvallisesti? Millaisia vikoja uimavedessä voi olla?

Uimaveden mahdollisia ongelmia ovat veden huono hygieeninen laatu ja sinilevien runsaus. Molemmista voi koitua terveyshaittoja.

Hygieenisellä laadulla tarkoitetaan sitä, onko veteen päässyt ulosteita ja niiden sisältämiä bakteereja. Ulosteiden saastuttamasta uimavedestä voi saada vatsataudin. Kunnan terveydensuojeluviranomaiset seuraavat uimarantojen hygieenistä laatua säännöllisesti, ja tuloksista kerrotaan uimarannoilla. Myös omalla kesämökillä on syytä olla tarkkana, ettei käymäläjätteitä tai -vesiä pääse uimaveteen.

Sinilevät ovat haitallisia siksi, että osa niistä on myrkyllisiä. Myrkyllisyys vaihtelee, eikä se näy mitenkään ulospäin. Sinilevää sisältävään veteen pitääkin aina suhtautua niin, että se voi olla myrkyllistä. Erityisesti lapsia pitää suojella sinilevältä, koska he saattavat niellä vettä ja saada siitä myrkytyksen. Sama koskee kotieläimiä ja lemmikkieläimiä.

Myrkytyksen voi saada myös hengitysteitse. Sinileväistä vettä ei sen takia saa käyttää löyly- tai pesuvetenä eikä edes kasteluvetenä.

Sinilevätilanne voi vaihdella päivittäin. Yleisillä uimarannoilla uimavalvojat seuraavat sinilevän määrää ja tarvittaessa varoittavat sinilevästä.

Kuva: © Riitta Weijola, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin