Julkaistu: 8.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Oma vesihuoltolaitos syyniin

Vesitornin huippu piirtyy taivasta vasten.

Suomessa on satoja vesihuoltolaitoksia. Osa niistä valmistaa talousvettä, toiset käsittelevät jätevesiä, moni tekee molempia. Haluatko tietää, miten hyvin oma vesihuoltolaitoksesi toimii, ja millaista vettä se tuottaa?

Vesihuoltolaitosten toimintaan pääsee tutustumaan kätevästi vesi.fi:n työkalusta ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvut”. Se sisältää tietoja kaikista Suomessa toimivista vesihuoltolaitoksista. Työkalu ammentaa tietonsa kahdesta viranomaisten ylläpitämästä tietojärjestelmästä: Veeti (Vesihuollon tietojärjestelmä) ja Vati (Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmä).

Veeti-tiedoista selviää monia asioita vesihuoltolaitoksen toiminnasta. Miten paljon laitoksen alueella kulutetaan vettä asukasta kohti? Kuinka paljon on ollut putkirikkoja? Täyttyvätkö talousveden laatuvaatimukset ja jäteveden puhdistusvaatimukset?

Nämä tiedot vesihuoltolaitokset syöttävät itse Veeti-järjestelmään. Osa laitoksista on tallentanut järjestelmään myös muita tietoja, esimerkiksi toimintakertomuksen tai tilinpäätöstietoja. Nekin näkyvät ”Vesihuoltolaitosten tunnusluvuissa”.

Vati-tietojärjestelmästä tulevat puolestaan tarkemmat tiedot jaetun talousveden laadusta. Kultakin vedenjakelualueelta kerrotaan tuoreimmat mittaustulokset. Onko vedestä löydetty esimerkiksi suolistoperäisiä bakteereja? Paljonko vedessä on rautaa tai muita veden laatua heikentäviä aineita? Ylittyvätkö eri aineille asetetut raja-arvot tai tavoite-arvot?

Vati-tiedot ovat viranomaisten tarkistamia ja tallentamia. Ne kattavat lähes 30 laatutekijää. Katso, millaista on oman alueesi vesijohtovesi!

 

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

Vesihuolto­laitosten tunnusluvut
Työkaluun on koottu kaikkien Suomessa toimivien vesihuoltolaitosten perustiedot sekä tiedot veden käsittelystä ja laadusta.

Kuva: © Jouni Nurmilo, Vastavalo