Julkaistu: 20.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Oma lähivesi kuntoon

Kaipaako lähivetesi kunnostusta? Miten hanke saadaan alkuun ja mitä siinä pitää ottaa huomioon?

Ennen kuin ryhdyt puuhaan, selvitä vesistöstä perusasiat: mikä kohteessa on vikana, ja onko kunnostusta ehkä jo suunniteltu. Tietoa vesien tilasta löytyy muun muassa vesi.fi-karttapalvelusta, Järvi- ja Meriwikistä sekä kunnostajan karttapalvelusta. Kysy myös rohkeasti kunnan tai ELY-keskuksen asiantuntijoilta tai alueella toimivilta vesienhoito- ja vesiensuojeluyhdistyksiltä.

Seuraavaksi pitää miettiä kunnostuksen tavoitteet. Halutaanko parantaa veden laatua tai vesistön virkistys- tai luontoarvoja? Viimeistään tässä vaiheessa on syytä kytkeä mukaan kaikki ne tahot, joita asia voi koskea. Eri osapuolilla voi olla eri näkemyksiä tavoitteista, ja ne pitää sovittaa yhteen. Yhteistyö on avain onnistumiseen!

Kunnostushankkeita voidaan viedä eteenpäin esimerkiksi kylätoimikunnan tai osakaskunnan voimin. Toisinaan on tarpeen perustaa erillinen yhdistys tai toimikunta. Liity mukaan toimintaan!

Kun tavoitteista on sovittu, tehdään kunnostussuunnitelma. Siinä pitää käsitellä hankkeen teknisen toteutuksen lisäksi muun muassa vesien ja rantojen omistussuhteita ja asukkaiden osallistamista. Tärkeää on arvioida hankkeen kustannukset ja vaikutukset.

Kuva: © Eero J. Laamanen, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Rantojen kunnostus

    Rannat ovat arvokkaita elinympäristöjä. Niiden kunnostuksessa on tärkeää ottaa huomioon sekä ihmisen tarpeet että luonnon …

  • Pienvesien kunnostus

    Pienvesillä on huomattava ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen merkitys samoin kuin maisema-arvo. Pienvedet ovat osa veden …