Julkaistu: 19.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Näin varaudut tulviin

Tulvaan kannattaa varautua etukäteen, haitat jäävät silloin pienemmiksi. Hanki kotiin tarpeellisia välineitä ja varustaudu suojaamaan omaisuutta. Tärkeintä on varmistaa oman ja läheisten turvallisuus.

Tulvat tulevat harvoin yllätyksenä. Tulvakeskuksen tilannetiedotteet kertovat vesitilanteen kehityksestä ja antavat tulvaennusteita. Tulvavaaran kasvaessa tulvatietoa saa myös tiedotusvälineistä. Varustautuminen tulviin pitää aloittaa hyvissä ajoin, eikä odottaa, että tiedot täsmentyvät.

Pientalon tulvasuojelussa päävastuu on kiinteistönomistajalla. Tarvikkeet kannattaa hankkia ajoissa, sillä tulvavaaran kasvaessa ne saattavat loppua kaupasta. Auta myös iäkkäitä naapureita varustautumaan tulvaan.

Tutustu tulvatietoihin ja -suunnitelmiin

Kuvakaappaus tulvakarttapalvelusta.

 • Selvitä, miten aiemmat tulvat ovat käyttäytyneet alueella. Kysele naapureilta ja käytä apuna tulvakarttoja. Niistä näkee, mitkä alueet ovat pahimmassa vaarassa. Tulvakartat ovat kuitenkin vain suuntaa antavia. Ne eivät kerro, mitkä rakennukset kastuvat tai pääseekö tulva omaan kellariin.
 • Tarkista, kattaako vakuutuksesi myös tulvavahingot.
 • Tutustu rakennuksen pelastussuunnitelmaan ja suunnittele, miten pääset perheinesi turvaan, jos tulva nousee nopeasti.

Suunnittele rakennuksen tulvasuojaus ja varaa materiaaleja

 • Suunnittele, mihin voit rakentaa taloasi suojaavan tilapäisen vallin esimerkiksi hiekkasäkeistä.
 • Hanki hiekkaa, säkkejä ja rakennusmuovia vallin rakentamiseen sekä muovia talon sokkelin ja alaseinän katteeksi.
 • Hanki pumppu tai varaa sellainen käyttöösi, jotta voit tarvittaessa pumpata vettä suojapenkereen sisäpuolelta tai talon kellarista. Perehdy pumpun käyttöön.
 • Selvitä, voiko salaojia ja tierumpuja tukkia, jottei tulvavesi pääse virtaamaan niiden kautta tontille.
 • Jos vaarana on kellarin tulviminen, varmista, että viemärin takaiskuventtiili on kunnossa. Varaa muovia, jonka voit laittaa kellarin lattian ritiläkaivon päälle – sekä paino muovin päälle.

Varaudu suojaamaan muuta omaisuutta

 • Selvitä, mitkä sähkölaitteet ovat vaarassa (esim. öljypoltin) ja varaudu suojaamaan ne.
 • Siirrä suojaan arvokas omaisuutesi ja haitalliset aineet.
 • Varaa autolle turvallinen paikka ja suunnittele kulkureitti talosta autolle.
 • Sido kiinni veneet, ulkokalusteet ja muut tavarat, jotka lähtevät helposti tulvan mukana.

Jos tulvavaara johtuu lumen sulamisesta, tee lisäksi tämä

 • Aukaise hyvissä ajoin ojat, kourut, rummut ja muut reitit, joita pitkin sulamisvedet valuvat pois tontilta.
 • Poista lumi ja jää ritiläkaivon päältä ja varmista, että kaivo vetää.
 • Siirrä tarvittaessa lunta pois riskialueelta.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkelit:
Kodin suojaaminen tulvalta,
Tulvakarttapalvelu