Julkaistu: 16.8.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Näin etenet haja-asutusalueen kiinteistön jätevesiremontissa

Jätevesijärjestelmän uudistaminen tai rakentaminen kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolella. Näin saat toimivan järjestelmän ja parhaan vastineen rahoillesi.

Kun haja-asutusalueelle rakennetaan uutta asuinrakennusta, siihen pitää liittää nykyvaatimusten mukainen jätevesien käsittelyjärjestelmä. Myös vanhan rakennuksen riittämätön tai huonokuntoinen käsittelyjärjestelmä on pitänyt uusia vuoteen 2019 mennessä rannoilla ja pohjavesialueilla.

Vaikka sinulla ei juuri nyt olisi lakisääteistä velvoitetta kunnostaa jätevesien käsittelyjärjestelmääsi, se kannattaa tehdä, jotta oma lähiympäristö säilyy puhtaana. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten asiassa kannattaa edetä.

Selvitä perusasiat

Ensimmäiseksi kannattaa ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Kysy, onko alueellasi viemäriverkosto tai onko sellainen tulossa lähiaikoina. Jos on, kiinteistö liitetään siihen. Liittyminen olemassa olevaan viemäriverkostoon on pakollista taajamien ulkopuolella, mikäli oma jätevesien käsittely ei ennestään täytä nykyisiä vaatimuksia. Jos viemäriverkosto on tulossa lähivuosina, hae kunnasta lykkäystä oman jätevesien käsittelyjärjestelmäsi kunnostamiseen tai rakentamiseen.

Jos viemäriverkostoa ei ole eikä sellaista aiota rakentaa, sinun on ryhdyttävä suunnittelemaan omaa jätevesien käsittelyjärjestelmää. Mieti, voitko tehdä yhteistyötä naapureiden kanssa, jotka ehkä ovat samassa tilanteessa. Voitteko rakentaa yhteisen käsittelyjärjestelmän?

Hanki suunnittelija

Uusi jätevesien käsittelyjärjestelmä tai vanhan kunnostaminen nykyvaatimusten mukaiseksi edellyttää kunnasta haettavaa rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Jos rakennustyö on vähäinen, voi joissakin kunnissa riittää pelkkä ilmoituksen tekeminen kunnan rakennusvalvonnalle. Asia selviää kysymällä kunnasta.

Käsittelyjärjestelmän lupahakemukseen tarvitaan tekninen suunnitelma. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa etsiä jätevesijärjestelmälle ammattitaitoinen suunnittelija. Suunnittelijoiden nimiä voi kysyä kunnasta tai alueen vesiensuojeluyhdistyksestä. Suunnittelijaksi ei voi ryhtyä kuka tahansa, sillä suunnittelijalla on oltava säännösten mukainen kelpoisuus. Kelpoisuuden arvioi rakennusvalvontaviranomainen suunnittelutehtävän vaativuuden perusteella.

Ammattitaitoista suunnittelijaa tarvitaan sekä käsittelyjärjestelmän valintaan että sen mitoittamiseen ja sijoittamiseen. Erilaisia käsittelyjärjestelmävaihtoehtoja löytyy Syken puhdistamosivustolta. Suunnittelija myös selvittää mahdolliset kuntakohtaiset ehdot ja määräykset järjestelmälle. Suunnittelija auttaa rakennus- tai toimenpideluvan hakemisessa, tai hänet voi valtuuttaa hakemaan lupaa.

Syke:n puhdistamosivusto

Kilpailuta ja valvo

Kun jätevesijärjestelmän rakentamiseen on saatu lupa, voi suunnitelmaa ryhtyä toteuttamaan. Toteutukseen tarvitaan yksi tai useampia urakoitsijoita, jotka hoitavat maankaivu- ja asennustyöt. Nyt kannattaa kilpailuttaa eri rakennusurakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Valittujen toimijoiden kanssa kannattaa tehdä kirjallinen sopimus työstä.

Jos hanke vaatii rakennusluvan, pitää siinä olla rakennustyötä johtava vastaava työnhohtaja. Vähäisempi rakennushanke, johon on saatu toimenpidelupa, ei vaadi vastaavaa työnjohtajaa. Työn tilaajan pitää valvoa, että järjestelmä toteutetaan suunnitelman ja lupaehtojen mukaisesti.

Rakentamisen etenemisestä on syytä pitää päiväkirjaa. Kirjaa rakennusvaiheet ja merkitse muistiin käytetyt materiaalit. Ota myös valokuvia eri vaiheista ja säilytä kuvat dokumenttina siitä, miten rakennustyö on toteutettu.

Jos käy ilmi, että suunnitelmasta joudutaan poikkeamaan, ota yhteys suunnittelijaan ja kunnan rakennusvalvontaan. Poikkeamisista on sovittava heidän kanssaan. Kirjaa tehdyt muutokset ja ota niistä valokuvia.

Jätevesijärjestelmän kunnostaminen. Sisältö kerrotaan artikkelissa.
Lähde: ympäristöministeriö

Tutustu käyttö- ja huolto-ohjeisiin ja säilytä ne huolella

Jätevesijärjestelmän suunnittelijan ja mahdollisen laitevalmistajan pitää antaa työn tilaajalle riittävän yksityiskohtaiset ja ymmärrettävät käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeista pitää ilmetä, mitkä järjestelmän osat vaativat säännöllistä tarkkailua ja huoltoa ja kuinka usein.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeita on tärkeää noudattaa, jotta järjestelmä toimii hyvin ja säilyy pitkään toimintakuntoisena. Käyttö- ja huolto-ohjeet pitää säilyttää kiinteistöllä ja esittää tarvittaessa viranomaisille.

Lisää tietoa aiheesta:

Vesi.fi:n artikkelit:
Haja-asutuksen jätevesimääräykset – keitä ne koskevat?
Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmän kunnossapito

Vesi.fi:n aineistopankki:
Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt