Julkaistu: 21.6.2021

Muuttuva ilmasto muokkaa vesien elämää

Kun ilmasto lämpenee, myös meri ja sisävedet lämpenevät. Kesäkausi pitenee ja jääpeitteinen aika lyhenee. Miten muutos vaikuttaa vesien lajistoon ja koko ekosysteemiin?

Veden kasvi- ja eläinlajit ovat sopeutuneet nykyiseen ilmastoon. Jääpeite kuuluu vuoden kiertoon niin järvissä kuin rannikollakin. Jopa avomeri on ollut Pohjanlahdella ja Suomenlahdella perinteisesti jäässä, ainakin osan talvesta.

Ilmastonmuutos on jo lyhentänyt jääpeitteistä aikaa. Muutos voi olla joillekin lajeille iso. Norpan pesintä vaikeutuu niin Saimalla kuin Itämerelläkin. Myös siian lisääntyminen voi hankaloitua, kun jää ei enää suojaa vastakuoriutuneita poikasia aallokolta.

Vesien lämpeneminen sotkee muutenkin luonnon aikatauluja. Lämpö voi laukaista lisääntymisen niin, että uusi sukupolvi syntyy ennen kuin ravintoa on tarpeeksi tarjolla. Osa lajeista hyötyy lämpenemisestä, mutta kylmissä vesissä viihtyvät lajit taantuvat tai voivat jopa kadota.

Veden eliöille happitilanne on vieläkin tärkeämpi asia kuin lämpötila. Nämä kaksi kulkevat kuitenkin käsi kädessä: happi loppuu lämpimästä vedestä nopeammin.

Lämpö kiihdyttää jo itsessään vesien rehevöitymistä. Lisäksi vesiä rehevöittää talvisateista johtuva ravinnekuormituksen kasvu. Ravinteita valuu vesiin aiempaa enemmän, kun talvinen vesisade lankeaa paljaaseen maahan.

Kuva: © Harri Sandborg, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Uhanalainen vesiluonto

    Sisävesien luonnonkirjo kapenee, koska rehevöityminen, vesirakentaminen ja muu vesien käyttö ja kuormitus ovat muuttaneet vesistöjä. …