Julkaistu: 14.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Miten säännöstelystä päätetään?

Vesistön säännöstelystä kullakin hetkellä päättää se, jolle on myönnetty säännöstelylupa. Päätöksissä pitää noudattaa luvassa asetettuja ehtoja.

Säännöstelyluvan haltija voi olla vesivoimaa tuottava sähköyhtiö, valtio, kuivatusyhtiö, toiminnanharjoittaja tai jopa yksityinen henkilö. Säännöstelijä päättää, kuinka paljon vettä juoksutetaan kunakin hetkenä. Juoksutusmäärän pitää kuitenkin pysyä lupaehtojen määräämissä rajoissa. Juoksutus ei saa vaikuttaa järvien vedenkorkeuteen enempää kuin lupaehdot sallivat.

Osa säännöstelyhankkeista koskee laajoja vesistöalueita. Silloin luvan haltija on yleensä valtio, ja säännöstelystä huolehtii alueen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus). ELY-keskus ohjaa säännöstelypatojen toimintaa tai ilmoittaa sähköyhtiöille, kuinka paljon vettä ne voivat juoksuttaa turbiinien läpi.

Valtio on säännöstelyluvan haltijana muun muassa Päijänteellä, Vanajavedellä, Lappajärvellä ja Kallavedellä.

Säännöstelypäätöksiä tehtäessä pyritään varautumaan tulevaisuuteen. Esimerkiksi alkukeväällä vettä voidaan juoksuttaa enemmän, jotta järveen tulee tilaa sulamisvesille ja vältytään kevättulvilta.

Kuva: Oravajoen pato. © Eija Isomäki, ELY-keskus