Julkaistu: 28.10.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Mitä on hulevesi?

Sadevesikaivo asfalttipihalla.

Sade piiskaa kaupungin katuja. Talojen syöksytorvet syytävät lisää vettä kadunkulmiin. Vesi virtaa pitkin kadunreunaa, mutta hulahtaa sitten alas rautaritilän aukoista. Silloin se muuttuu hulevedeksi.

Hulevesi on sitä sade- ja kuivatusvettä, joka johdetaan pois pihoilta ja kaduilta. Hulevettä syntyy erityisesti siellä, missä maan pinta on katettu asfaltilla tai kivetyksellä.

Hulevedet johdettiin ennen samaan viemäriputkeen kuin jätevedet. Kaupunkien vanhoissa viemäriverkostoissa virtaakin edelleen sekaisin jätevettä ja hulevettä. Uusille asuinalueille on rakennettu erilliset jäte- ja hulevesiverkostot. Tämä vähentää jätevedenpuhdistamojen vesikuormaa ja ehkäisee viemäreiden tulvimista.

Hulevedessä on omat ongelmansa. Siihen voi kertyä kaduilta likaa: tiesuolaa, öljyä, raskasmetalleja tai eläinten jätöksiä. Yhä yleistyvät rankkasateet voivat myös panna järjestelmän koville. Hulevesien hallintaan onkin kiinnitetty erityistä huomiota viime vuosina.

Hulevettä voidaan vähentää jo sen syntypaikalla. Jos piha- tai pysäköintialue jätetään päällystämättä, sadevesi imeytyy maahan eikä sitä tarvitse johtaa pois. Kasvipeite, vaikkapa viherkatot, lisäävät veden haihtumista. Hulevesiä voidaan myös viivyttää niin, että niissä olevat kiinteät hiukkaset laskeutuvat pohjaan. Kiintoaineksen mukana poistuvat useimmat haitta-aineet. Purot, lammikot ja hulevesikosteikot hidastavat veden matkaa kohti vesistöä.

Kuva: iStockphoto