Julkaistu: 16.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Mitä kaloja Suomessa kalastetaan?

Hauki, ahven, silakka, lohi, kuha… Suomen vesissä elää kymmeniä ruokakalaksi sopivia kalalajeja. Niistä saadaan terveellistä ja kestävästi tuotettua ravintoa.

Kalastuksella on Suomessa pitkät perinteet. Kotitarpeeksi on pyydetty niitä kalalajeja, joita lähivedet ovat tarjonneet. Pienistäkin järvistä on saatu ahventa, haukea, lahnaa ja säynävää, usein myös kuhaa. Suuremmilla vesillä on lisäksi kalastettu muikkua, kuoretta ja siikaa, rannikolla myös silakkaa, kilohailia ja kampelaa.

Lohella oli entisaikoina paikoin iso merkitys ruokahuollolle. Nykyisin lohi ja sen lähisukulaiset kiinnostavat ennen muuta urheilukalastajia, joskin rannikolla harjoitetaan edelleen tiukasti säädeltyä kaupallista lohen rysäkalastusta.

Kotitalouksien harjoittamassa kalastuksessa virkistyksen merkitys on lisääntynyt. Matkailuala on myös ryhtynyt tuotteistamaan kalastusta. Yli neljäsosa suomalaisista ilmoittaa harrastavansa vapaa-ajan kalastusta. Heidän vuotuinen saalismääränsä on 20–30 miljoonaa kiloa, josta yli puolet on ahventa ja haukea.

Kaupallisessa kalastuksessa silakka on saaliin painolla mitattuna ylivoimaisesti tärkein saaliskala. Silakkaa pyydetään vuosittain liki sata miljoonaa kiloa. Suomessa harjoitettu silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on saanut kestävästä kalastuksesta kertovan kansainvälisen MSC-sertifikaatin.

Silakkasaaliista vain osa käytetään ihmisravinnoksi; suurin osa menee eläinten rehuksi. Silakkasaaliin mukana Itämerestä poistuu suuri määrä rehevöittäviä ravinteita. Silakan syöminen on ympäristöteko!

Kuva: © Petri Jauhiainen, Vastavalo