Julkaistu: 1.10.2019

Mistä hanavesi tulee?

Suomalainen käyttää yleensä vähän yli sata litraa vettä päivässä, jotkut jopa kaksisataa. Useimmat saavat talousvetensä vesijohtoverkosta. Siinä kulkeva vesi voi olla peräisin monesta eri lähteestä.

Yhdeksän kotitaloutta kymmenestä on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkkoon. Verkkoon syötettävästä vedestä vastaavat vesilaitokset. Ne pumppaavat raakavedeksi soveltuvaa pohjavettä tai pintavettä ja käsittelevät sen niin, että vesi on terveellistä ja raikasta.

Raakavetenä käytetään mieluiten pohjavettä, jos sitä on tarpeeksi saatavilla. Pohjavesi on usein niin laadukasta, ettei se vaadi muuta käsittelyä kuin happamuuden säädön. Joskus pohjavedestä joudutaan poistamaan rautaa tai mangaania. Tärkeää on varjella pohjavesialueita likaantumiselta.

Jos pohjavettä ei synny tarpeeksi, voidaan avuksi ottaa tekopohjavesi. Sitä valmistetaan järvi- tai jokivedestä, joka imeytetään maaperään. Maahan vajotessaan vesi puhdistuu pohjaveden kaltaiseksi. Suomessa toimii lähes 30 tekopohjavettä valmistavaa laitosta.

Pohjavesi tai tekopohjavesi ei yleensä riitä suurten kaupunkien vedentarpeeseen. Esimerkiksi Oulussa käytetään Oulujoen vettä ja pääkaupunkiseudulla Päijänteen vettä. Järvi- tai jokivesi vaatii enemmän käsittelyä kuin pohjavesi. Lopputulos on kuitenkin yhtä raikas. Mausta ei pysty erottamaan, mistä vesi on peräisin.

Kuva: iStockphoto

Tämän tiedon on tuottanut
SYKE