Julkaistu: 2.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Miksi vesi on ruskeaa?

Veden pinta heijastaa taivaan värejä. Niinpä järvi näyttää usein siniseltä tai harmaalta. Veden todellisen värin näkee, kun ottaa vettä juomalasiin.

Luonnossa esiintyvä vesi ei ole koskaan pelkkää puhdasta vettä, vaan siinä on mukana monia aineita. Osa niistä antaa vedelle väriä. Suomessa jokien ja järvien vesi on useimmiten hieman ruskeaa, joskus jopa teen väristä. Väri johtuu pääosin humuksesta.

Humus on peräisin vesistön valuma-alueelta. Kun sadevesi valuu maanpintaa pitkin, siihen liukenee tai sekoittuu maaperän humusta.
Humus koostuu heikosti hajonneista kasvinosista, ja sitä muodostuu varsinkin turvemailla. Humusta onkin erityisen paljon soiden ympäröimissä järvissä ja lammissa.

Ruskean värin voimakkuus voi vaihdella sään ja vuodenajan mukaan. Sateen jälkeen ja lumien sulaessa vesistöön kulkeutuu paljon humusta, jolloin veden väri voimistuu. Myös valuma-alueella tehdyt ojitukset ja muu maaperän myllertäminen voivat lisätä vesistön humuskuormaa.

Rauta saattaa voimistaa veden ruskeaa väriä. Myös rauta on peräisin valuma-alueelta, sen maakerroksista ja kallioperästä. Rautaa voi tulla järveen sekä pintavalunnan että pohjaveden mukana. Rauta, sen paremmin kuin humuskaan, ei ole ihmiselle haitallista.

Rautaa saostavat rautabakteerit voivat joskus värjätä puron tai ojan kokonaan ruosteenruskeaksi. Järven pohjasta taas voi löytyä suuria levyjä järvimalmia eli saostunutta rautaoksidia.

Kuva: © Timo Manninen, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin