Julkaistu: 8.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Mihin vesimaksu käytetään?

Vedenkulutuksen vesimittari

Vesimaksu saattaa tuntua suurelta. Vettähän saa pumpattua ilmaiseksi luonnosta. Miksi vesi maksaa, ja mitä kuluja maksuilla katetaan?

Kuluttajilta kerätään kahdenlaisia vesimaksuja: liittymismaksuja sekä veden käyttöön liittyviä maksuja.

Liittymismaksu kerätään silloin, kun kiinteistö liitetään vesijohtoverkkoon. Maksu kattaa liitostyön ja muun muassa vesimittarin. Liittymismaksuilla katetaan myös vesijohtoverkoston laajentaminen. Tämä selittää sen, miksi liittymismaksut ovat melko suuria.

Kun kiinteistö on liitetty vesijohtoverkkoon, vesihuoltolaitos alkaa laskuttaa perusmaksua ja käyttömaksua. Perusmaksu kattaa vedenpuhdistuslaitoksen ja vesijohtoverkoston ylläpidon. Käyttömaksua peritään veden kulutuksen mukaan. Sillä katetaan ne kulut, joita syntyy, kun raakavedestä valmistetaan vesijohtovettä ja kun vesi siirretään kuluttajalle.

Jätevesimaksuilla katetaan vastaavasti ne kulut, jotka syntyvät jätevesihuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Kuva: © Harri Töhönen, Vastavalo