Julkaistu: 2.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Merenpinnan vaihtelut

Purjenveneet merellä

Valtamerten rannoilla on totuttu vuoroveteen; meri nousee ja laskee säännöllisesti. Itämerellä vuorovesi on hyvin pientä, mutta meriveden korkeus vaihtelee muista syistä.

Vesiämpärissä veden pinta asettuu aina vaakasuoraan: vettä on yhtä paksulti kaikkialla. Meressä tilanne on mutkikkaampi. Sen yhdellä rannalla vesi voi olla jopa metrejä korkeammalla kuin toisella rannalla. Selitys löytyy tuulista ja ilmanpaineesta.

Kun Suomen yllä on korkeapaine, sää on yleensä aurinkoinen. Korkeapaine tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että alueen yllä oleva ilmamassa on hieman painavampaa kuin muilla alueilla. Matalapaineella se taas on kevyempää. Paine-ero vaikuttaa meriveden korkeuteen. Korkeapaine painaa merenpintaa ikään kuin kuopalle. Pakeneva vesi ajautuu sinne, missä ilmanpaine on pienempi.

Myös tuuli ajaa vettä edellään. Itämerellä tuulee usein lounaasta tai lännestä, jolloin vettä kertyy Suomen rannikolle. Koillis- ja itätuulella käy päinvastoin.

Tuulen vaikutus näkyy selvimmin Suomenlahdella ja Pohjanlahdella. Lahden suuntaan puhaltava tuuli kuljettaa vettä lahtea pitkin aina sen perukkaan asti. Kun ranta tulee vastaan, vesi ei pääse enää eteenpäin. Merenpinta nousee voimakkaasti. Perämeren pohjukassa vedenkorkeus voi vaihdella jopa 3,5 metriä muutaman vuorokauden aikana.

Kuva: Pixabay