Julkaistu: 3.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimuslaitos, jonka tavoite on luoda hyvinvointia ja kestävä tulevaisuus uusiutuvista luonnonvaroista.

Luke tuottaa tutkimuksellaan arvoa ja ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin: ilmastoviisaaseen hiilenkiertoon, sopeutumis- ja palautumiskykyiseen biotalouteen, kannattavaan ja vastuulliseen alkutuotantoon sekä biokiertotalouteen.

Luken vesiluonnonvaroihin liittyvään työhön kuuluvat esimerkiksi kalakantojen ja kalavesien tilan seuranta ja tutkimus niin sisävesillä kuin merialueilla. Luke osallistuu myös vesienhoidon suunnitteluun ja toteutukseen ja kehittää siihen liittyviä menetelmiä. Muita tärkeitä tutkimusalueita ovat esimerkiksi kalavesien, erityisesti rakennettujen jokivesistöjen kunnostus sekä uusien vesiin pohjautuvien elinkeinojen tukemiseen tähtäävä tutkimus.

Luken tutkimustyötä tukevat myös monet viranomaistehtävät, kuten luonnonvarojen seurannat ja geenivarojen säilytys. Luke tuottaa myös Suomen viralliset luonnonvaratilastot.