Julkaistu: 12.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Lähteet kaipaavat kunnostamista

Metsässä oleva lähde on kuin pieni keidas. Se pysyy viileänä läpi vuoden ja tarjoaa erityisen elinympäristön monille lajeille. Lähteitä kannattaa vaalia ja tarvittaessa kunnostaa.

Suomen lähteistä enää alle kymmenesosa on luonnontilan kaltaisessa tilassa ja vain sadasosa luonnontilassa. Moni lähde on tuhoutunut metsänojituksissa tai teitä rakennettaessa. Vaikka itse lähde olisi vielä olemassa, sen vedenpinta on saattanut laskea maankuivatuksen takia. Osaa lähteistä on muutettu ja muokattu veden ottamista varten. Kun lähteen luonnontila on heikentynyt, siinä elävä lähdelajisto on usein yksipuolistunut tai muuttunut.

Kun lähdettä ryhdytään kunnostamaan, nostetaan pohjaveden pinta yhtä korkealle kuin se oli ennen kuivatusta. Lähteen tuntumassa olevat metsäojat tukitaan ja ajourien painanteet täytetään. Lähteestä purkautuva vesi ohjataan alkuperäiseen lähdenoroon tai -puroon, joka pyritään palauttamaan ennalleen. Yläpuoliset ojavedet ohjataan lähteen ohitse.

Lähteestä voidaan tarvittaessa poistaa mahdolliset turhat rakenteet ja hakkuutähteet. Myös lähteen varjostusta kannattaa lisätä luontaisen puuston avulla.

Lähteen kunnostaminen pitää suunnitella tarkasti, jotta vältytään haittavaikutuksilta. Lähteessä ja sen ympäristössä elävä kasvi- ja eläinlajisto pitää tutkia perusteellisesti ja ottaa huomioon eri lajien vaatimukset. Jos muutoksesta on kulunut paljon aikaa, lähteen kasvisto ja eläimistö on jo saattanut sopeutua uusiin oloihin.

Jos suunnittelet omalla maallasi olevan lähteen kunnostamista, ota yhteys Suomen metsäkeskukseen tai oman alueesi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen).

Kuva: © Hannu Laatunen, Vastavalo

Sukella syvemmälle tähän aihepiiriin

  • Pienvesien kunnostus

    Pienvesillä on huomattava ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen merkitys samoin kuin maisema-arvo. Pienvedet ovat osa veden …